หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 94 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านนา จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่เต้น ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)380
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่ยางฮ่อ ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)210
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : แม่ยางเปรี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : แม่ยางเปรี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่ยางเปรี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่ยางร้อง ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)190
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่ยางเปรี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่ยางเปรี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : แม่ยางหล่ายทุ่ง ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านทุ่งศรี ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านปากทาง ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านปากทาง ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านทุ่งศรี ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านทุ่งศรี ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)80
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านปากทาง ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านทุ่งศรี ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านป่าแดงใต้ ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)220
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านน้ำดิน ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านสันติสุข ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่กระทิง ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านปางยาว ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านไผ่โทน ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่กระทิง ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่ยางร้อง ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่ยางร้อง ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านทุ่งน้าว ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านทุ่งน้าว ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านน้ำเลา ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)180
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านหวังหลวง ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านวังหงส์ ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านต้นม่วง ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านน้ำรัด ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านวังหลวง ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านผาสุข ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านไชยมาตย์ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)290
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้างดง ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านสวนเขื่อน ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านาพูนพัฒนา ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านนาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านนาพูนพัฒนา ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านนาพูนพัฒนา ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้าวังลึกพัฒนา ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านนาพู ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านนาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ -
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านไทรย้อย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่จั๊วะ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่จั๊วะ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่จั๊วะ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านศรีดอนชัย ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : สวนหลวง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านปงต้นม่วง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)315
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านปงป่าหวาย ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านหัวฝาย ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านหัวฝาย ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)180
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่เกิ้ง ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านวังชิ้น ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านสลก ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)130
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านแม่สิน ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านสลก ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)230
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านร่องแค ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านร่องแค ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านบวกโป่ง ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านกวาง ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านกวาง ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านกวาง ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)205
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านกาศ ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)290
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านร่องกาศ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านร่องกาศ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านร่องกาศ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านค้างตะนะ ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านค้างตะนะ ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านค้างตะนะ ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านนาจักร ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ที่ปลูก : บ้านหาดลี่ ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565 ที่ปลูก : บ้านแม่ยางเปรี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :