หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 23 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 150
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : บ.ศริโยธิน หมู่ ม.7 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : รจ.คลองเรือ ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,416
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : รจช.แม่ระกา หมู่ 11 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)4,000
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : อ่างเก็บน้ำ หมู่ 3,7 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : บ.หนองทอง หมู่ 10 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)850
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)320
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ปลูก : หมู่ 22 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :