หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 27 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)230
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)750
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)360
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : วัดสิริมานนท์ หมู่ 7 ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : สวนบ้านสันติสุข ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : สวนบ้านสันติสุข หมู่ 2 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : สวนป่าวังพิกุล ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)770
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : บ้านหนองหมื่นชัย ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : บ้านธารชะอม หมู่ 6 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : บ้านลานตาเมือง หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : สนง.ทต.บ้านสวน หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : ป่าชุมชน หมู่ 8 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : วัดเขาอินทร์ หมู่ 1 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านน้ำด้วน หมู่ 6 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,400
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : ป่าชุมชน หมู่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ที่ปลูก : สระน้ำประจำ ม.ลานตาเมือง หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :