หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 140 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : รอบอ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 7 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,550
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)165
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)320
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)735
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : วัดโฆษา ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านแก่งยาว ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านแก่งยาว ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านแก่งยาว ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านแก่งยาว ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : สระหลวงและเทศบาล ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : อบต. และขอบสระหลวง ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์250
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านใหม่ ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านดงเจริญ ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านดงเจริญ ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : วัดรักไทย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : ชุมชนบ้านปากห้วยด่าน ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : วัดโรจนประภา ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านน้ำหลุม ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)385
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : อบต.ลานบ่า ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : วัดไทรงาม ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านน้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านน้ำเดื่อ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านโป่งขามหวาน ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : ชุมชนบ้านหนองเขียว ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : วัดบ้านหนองเขียว ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,100
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : วัดวังเวินพัฒนา ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : วัดใหม่พัฒนาน้ำชุน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : คลองเหมืองไทย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านห้วยลาน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : บ้านคลองเหมืองไทย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)440
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : คลองเหมืองไทย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 900
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์50
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 27 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 27 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)320
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)950
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)380
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,070
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,855
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)220
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)210
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)210
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,380
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)470
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 18 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 18 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 18 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 18 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)280
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 18 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)470
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)570
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์430
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)220
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)170
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)920
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)610
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์240
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์260
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)290
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :