หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 7 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2539 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภออมก๋อย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย
   ที่ตั้ง : ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
25
2539 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : อำเภอลานกระบือ
   ที่ตั้ง : ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
177
2539 โครงการปลูกและบำรุงประชาอาสา อำเภอลานกระบือ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ลานกระบือ, หนองหลวง, จันทิมา, ประชาสุขสันต์, ช่องลม, โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
195
2539 โครงการปลูกป่าและบำรุงประชาอาสา ตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : อำเภอลานกระบือ
   ที่ตั้ง : ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
15
2539 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
10
2539 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ยกกระชับ,แม่ท้อ อ.สามเงา, เมืองตาก จ.ตาก
725
2539 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
450
 
รวม
1,597
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :