หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 16 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
400
2543 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น(ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 4) จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
250
2543 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น(ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ (แปลงที่ 1) จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
298
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอหางดง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้าง และป่าแม่ขนิน
   ที่ตั้ง : ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
22
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.เมือง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
132
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
35
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
8
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
293
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
21
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
55
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : บ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
13
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
670
2543 โครงการปลูกและบำรุงค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
160
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอสวนผึ้ง แปลงที่ 1 จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
200
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอจอมบึง แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
190
2543 โครงการปลูกป่าอาสาอำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
300
 
รวม
3,047
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :