หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 70 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2550 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
   พื้นที่ : อมก๋อย
   ที่ตั้ง : ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำฝั่งตะวันออกตอนใต้ แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน
   พื้นที่ : ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
   ที่ตั้ง : ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
300
2550 โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนฯ ป่าแม่สิน-แม่สานและแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 4 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
250
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง แปลงที่ 2 จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง พื้นที่ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
200
2550 โครงการฟื้นฟูสภาพป่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังเจ้า (แปลงที่ 4) จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังเจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
550
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 3 จ.สุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ภูซับเลือดม้า-คลองมะไฟ แปลง1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1 พื้นที่ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริมงาม แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริมงาม
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
400
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
200
2550 สวนป่าบ้านกรวด
   พื้นที่ : สวนป่าบ้านกรวด
   ที่ตั้ง : ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
1,400
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริมงาม แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริมงาม
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
400
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง
   ที่ตั้ง : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับเลือดม้า-คลองมะไฟ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าซับเลือดม้า-คลองมะไฟ
   ที่ตั้ง : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างข้าม
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม
   ที่ตั้ง : ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
400
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแย้-เขาผักหวาน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
250
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่
   ที่ตั้ง : ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
200
2550 สวนป่าคลองตะเคียน ท่าบุญมี-บ่อทอง (วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซับเลือดม้า - คลองมะไฟ แปลง 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง แปลงที่ 2 (2)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง
   ที่ตั้ง : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : บ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาซับแกงไก่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาซับแกงไก่
   ที่ตั้ง : ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
300
2550 แปลงปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเมืองนราธิวาส(วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2550)
   พื้นที่ : โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปาฆาบือซา
   ที่ตั้ง : ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
20
2550 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเมาและป่าภูลังกาที่1 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเมาและป่าภูลังกา
   ที่ตั้ง : ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองย่างเสือ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองย่างเสือ
   ที่ตั้ง : ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
300
2550 โครงการปลูกป่าทดเเทนป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรีพื้นที่ที่ 3 / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : สงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
300
2550 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอชาติตระการ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.พิษณุโลก
128
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองย่างเสือ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองย่างเสือ
   ที่ตั้ง : ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขาน-ป่าแม่วาง แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ขาน-แม่วาง
   ที่ตั้ง : ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองย่างเสือ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง พื้นที่ที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง พื้นที่ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
700
2550 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง ระยะยาวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย แปลงที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
800
2550 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 2 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
300
2550 โครงการปลูกป่าเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยเหล่าแปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
200
2550 โครงการปลุกป่าเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยเหล่าแปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2550 ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 6 (ยโสธร) จ. อุบลฯ(รวมแปลงกับหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยยอดมนที่ 1)
   พื้นที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยยอดมน บุณฑริก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
200
2550 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซับเลือดม้าและป่าคลองมะไฟ ที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
-
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริมงาม แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริม
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
380
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก แปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2550 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
250
2550 โครงการปลูกป่าเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยเหล่าแปลงที่ 2
   พื้นที่ : โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
500
2550 โครงการบำรุงรักษาป่าต้นน้ำป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบม-สียัด แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
374
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังเจ้า แปลงที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังเจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าแม่สิน-แม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สิน-แม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลง ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
200
2550 สวนป่าคลองตะเคียน-ท่าบุญมี-บ่อทอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
300
2550 โครงการปลูกป่าทดเเทนป่าสงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลง ที่ 2(2)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ชลบุรี
400
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลง ที่ 2(1)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
200
 
รวม
20,502
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :