หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 5 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ : วัดท่าสมอ
   ที่ตั้ง : ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3
2544 โครงการปลูกป่าเขาบ้านกล่ำ (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
70
2546 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
35
2546 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
97
2546 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
13
 
รวม
218
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :