หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดระยอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
1
2548 สวนป่าชะแวะ-ตาสิทธิ์-วังไทร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองไร่,ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
400
2521 สวนป่าห้วยมะหาด-เขานั่งยอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
1,300
2551 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระยอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
110
 
รวม
1,811
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :