หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 14 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2550 โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนซ่อง แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
400
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนซ่อง แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.จันทบุรี
-
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนซ่อง (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าขุนซ่อง
   ที่ตั้ง : ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจันตาแป๊ะ-เขาวังแจง แปลงที่ 3 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าจันตาแป๊ะ-เขาวังแจง
   ที่ตั้ง : ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดจันทบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
4
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจันตาแป๊ะ-เขาวังแจง แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าจันตาแป๊ะ-เขาวังแจง
   ที่ตั้ง : ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนป่าจันตาแป๊ะ-เขาวังแจง แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจันตาแป๊ะ-เขาวังแจง แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าจันตาแป๊ะ-เขาวังแจง
   ที่ตั้ง : ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนป่าจันตาแป๊ะ - เขาวังแจง แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวนป่าจันตาแป๊ะ - เขาวังแจง
   ที่ตั้ง : ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดจันทบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าจันตาแป๊ะ-เขาวังแจง
   ที่ตั้ง : ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดจันทบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าขุนซ่อง
   ที่ตั้ง : ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดจันทบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าขุนซ่อง
   ที่ตั้ง : ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
300
2551 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
350
 
รวม
2,954
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :