หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 45 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
101
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
79
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
32
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
55
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
100
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
83
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ที่ 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
8
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน แปลงที่ 3 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ฉะเชิงเทรา
200
2551 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ ฉช.2
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
300
2550 โครงการบำรุงรักษาป่าต้นน้ำป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบม-สียัด แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
374
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
290
2547 แปลงปลูกป่าป่าแควระบมและป่าสียัด (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 47)
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
100
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
200
2551 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ ฉช.8
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
250
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : -
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2
2553 กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า
   พื้นที่ : จ.ฉะเชิงเทรา
   ที่ตั้ง : ต.แก่งดินสอ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
100
2551 โครงการรักน้ำรักป่าถวายแม่ของแผ่นดิน แปลง7 จ.ฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
200
2553 กิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม
   พื้นที่ : อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเิชิงเทรา
   ที่ตั้ง : ต. อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
200
2552 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
800
2551 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางประกงแบบบูรณาการ แปลงที่ ฉช.4 และแปลงที่4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองตะเกรา,ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
900
2551 โครงการรักน้ำ รักป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน แปลงที่4 จังหวัดฉะเิงเทรา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
300
2553 โครงการรักน้ำรักป่าถวายแม่ของแผ่นดิน จ.ฉะเชิงเทรา แปลง7
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
300
2552 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าแควระบม-สียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
350
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-ป่าสียัด
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.ฉะเชิงเทรา
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.ฉะเชิงเทรา
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายแม่ของแผ่นดิน แปลงที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
300
2551 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าแควระบม และป่าสียัค
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
120
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแควระบม และป่าสียัค
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
300
2553 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแควระบม และป่าสียัค
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
300
2553 โครงการรักน้ำรักป่า ถวายแม่ของแผ่นดิน ฉะเชิงเทรา แปลง 5
   พื้นที่ : ป่าแควระบม และป่าสียัค
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแควระบม และป่าสียัค
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
300
2552 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางประกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 11 จ.ฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
800
2552 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 11
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ฉะเชิงเทรา
800
2552 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
800
2551 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการแปลงที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ฉะเชิงเทรา
-
2551 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบม-สียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน ท่าตะเกียบ อ.สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
1,800
2551 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ฉะเชิงเทรา
1,300
2551 โครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ฉะเชิงเทรา
1,300
 
รวม
16,044
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :