หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 14 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2552 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเข้าสะโตน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเข้าสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
200
2553 โครงการแปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยไคร้
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
-
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน แปลงที่ 6 จังหวัดปราจีนบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน แปลงที่ 3 (ปี2553) จังหวัดปราจีนบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
200
2553 โครงการแปลงปลูกป่าป่าประดู่-วังตะเคียน บ้านเขาด้วน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
70
2552 โครงการ ทส สัญจร ปลูกป่า พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี "โครงการรักแม่ รักษ์ป่า"
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
76
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน แปลงที่ 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
300
2553 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จ. ปราจีนบุรี (สำนักบริหารฯ ที่ 1 เดิม)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
20
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   พื้นที่ : ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้
   พื้นที่ : ป่าห้วยไคร้
   ที่ตั้ง : ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าห้วยไคร้
   ที่ตั้ง : ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   พื้นที่ : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
300
2552 โครงการสปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   พื้นที่ : ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต. อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดปราจีนบุรี
   พื้นที่ : ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
300
 
รวม
2,566
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :