หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 5 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสุรินทร์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
2
2553 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเยีย หมายเลข 4 แปลงที่ 1)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเยีย หมายเลข 4 แปลงที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเยาะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเยาะ
   ที่ตั้ง : ต.ตาคง พระเเก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเยาะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเยาะ
   ที่ตั้ง : ต.พระเเก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
50
2555 สวนป่าห้วยแก้ว จ.สุรินทร์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สุรินทร์
100
 
รวม
602
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :