หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 65 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าภูหยวก
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
300
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 3 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าภูหยวก
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
200
2553 โครงการฟื้นฟูป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 60 ปี แปลงที่ 5 จ.ชัยภูมิ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
500
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 2 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ปี 2553 (รหัส 927)
   พื้นที่ : ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
100
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
550
2552 โครงการปลูกป่าเตรียมการสงวนหมายเลย 10 แปลง 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2552 โครงการฟื้นฟูถ้ำพระ-ถ้ำแก้ว (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
300
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 1(3)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ แปลงที่ 1 (2553)
   พื้นที่ : ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
300
2553 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ (927)
   พื้นที่ : ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
306
2551 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าเตรียมการสงวน หมายเลข 10 แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวน หมายเลข 10
   ที่ตั้ง : ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จ.ชัยภูมิ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
400
2554 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอหนองบัวแดง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
8
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 4 (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
300
2549 โครงการปลูกป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 1 (2)
   พื้นที่ : ท้องที่บ้านราษฎร์พัฒนา
   ที่ตั้ง : ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลง 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 1(1)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวน หมายเลย 10 แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ปี 2552
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตรา25แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่บุกรุก)ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้
   ที่ตั้ง : ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
100
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่านายางกลัก
   ที่ตั้ง : ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตรา25แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่บุกรุก)ที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวน หมายเลข 10
   ที่ตั้ง : ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลง 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10ที่ 3 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
280
2551 โครงการฟื้นฟูถ้ำพระ - ถ้ำแก้ว
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวน หมายเลข 10
   ที่ตั้ง : ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวน หมายเลข 10 (แปลง 1) ปี 2552 แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวน หมายเลข 10
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมสงวนหมายเลข 10 (แปลงที่ 1) ปี 2552 แปลงที่ 5 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
350
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเตรียมการสงวน หมายเลข 10 (แปลง 1) ปี 2552 แปลงที่ 7
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.(ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10)
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพ(ตามาตรา 25 เเห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนเเห่งชาติ พ.ศ. 2507 เเละพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ ที่6
   พื้นที่ : ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านิศเหนือ ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าภูแลคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
500
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามาตรา 25 เเห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนเเห่งชาติ พ.ศ. 2507 เเละพื้นที่ที่ถูกบุกรุก)ที่3 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ฯ จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
2
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวน
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวน
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
90
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
110
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือที่ 6
   พื้นที่ : ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ธาติทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
600
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือที่ 5 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ : ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือที่ 5 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวน
   ที่ตั้ง : ต. อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวน
   ที่ตั้ง : ต. อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
50
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ ที่6 (53แปลง 2)
   พื้นที่ : ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ ที่6 (53แปลง 3)
   พื้นที่ : ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ ที่6 (54)
   พื้นที่ : ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
100
2555 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าภูแลนคาดิ้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศเหนือที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทืศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
200
 
รวม
15,646
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :