หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 6 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2555 โครงการรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรม ถวายแด่พ่อหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู
   ที่ตั้ง : ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
50
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดบึงกาฬ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
4
2547 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา แปลงที่ 9)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
2,000
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมภู (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมภู
   ที่ตั้ง : ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมภู (2554)
   พื้นที่ : สงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู
   ที่ตั้ง : ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
200
2551 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.หนองคาย
   พื้นที่ : ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู
   ที่ตั้ง : ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
300
 
รวม
2,854
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :