หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 2 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดหนองบัวลำภู
   พื้นที่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
   ที่ตั้ง : ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
4
2542 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
   พื้นที่ : ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง
   ที่ตั้ง : ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
20
 
รวม
24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :