หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 6 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
76
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดหนองคาย
   พื้นที่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย
   ที่ตั้ง : ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
2
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าว และป่าแก้งไก่ แปลงที่ 2(ปี2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าว และป่าแก้งไก่
   ที่ตั้ง : ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก่ แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก่
   ที่ตั้ง : ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดหนองคาย
   พื้นที่ : ป่าสวนแห่งชาติป่าพานพร้าว-แก้งไก่
   ที่ตั้ง : ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าพานพร้าว-แก้งไก่
   ที่ตั้ง : ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
300
 
รวม
1,178
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :