หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2547 สวนป่าดินแดง-วังกุง
   พื้นที่ : ป่าดินแดง-วังกุง
   ที่ตั้ง : ต.คำแคน อ. จ.มหาสารคาม
100
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าหนองคูและป่านาดูน
   ที่ตั้ง : ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าหนองคูและป่านาดูน
   ที่ตั้ง : ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน แปลงที่ 3 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าหนองคูและป่านาดูน
   ที่ตั้ง : ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
200
2549 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเชียงยืนแปลงที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
1,576
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดมหาสารคาม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
2
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดงแปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดมหาสารคาม แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูนาดูน
   ที่ตั้ง : ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดมหาสารคาม แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารจังหวัดมหาสารคาม แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
300
 
รวม
4,078
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :