หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 3 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2547 สวนป่าดงหัน-โคกสูง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
200
2546 สวนป่าอุโมง-หนองแวง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
600
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดร้อยเอ็ด
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
2
 
รวม
802
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :