หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 11 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตร 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2484 (บ้านนาโพธิ์)) จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเมาและป่าภูลังกา ที่ 4 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเซกาแปลง2
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
200
2554 แปลงปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : -
   ที่ตั้ง : ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
10
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
2
2555 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกาที่1 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเซกา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
100
2550 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเมาและป่าภูลังกาที่1 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเมาและป่าภูลังกา
   ที่ตั้ง : ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
200
2548 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเมาและป่าภูลังกาที่1 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเมาและป่าภูลังกา
   ที่ตั้ง : ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
400
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเมาและป่าภูลังกา ที่ 1 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเมาและป่าภูลังกา
   ที่ตั้ง : ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเมาและป่าภูลังกา ที่ 2 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเมาและป่าภูลังกา
   ที่ตั้ง : ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเมาและป่าภูลังกา ที่ 3 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเมาและป่าภูลังกา
   ที่ตั้ง : ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตร 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก)ที่ 3 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเมาและป่าภูลังกา
   ที่ตั้ง : ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
200
 
รวม
1,782
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :