หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร
   พื้นที่ : ป่าดงหมู
   ที่ตั้ง : ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
100
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร
   พื้นที่ : ป่าดงหมู
   ที่ตั้ง : ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
100
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก)ที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร
   พื้นที่ : ป่าดงบังอี่แปลงที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
150
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร
   พื้นที่ : ป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
1,000
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดมุกดาหาร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
1
2549 ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 6 (ยโสธร) จังหวัดมุกดาหาร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดมุกดาหาร แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าดงหมู
   ที่ตั้ง : ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
300
 
รวม
3,151
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :