หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดสุพรรณบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
1
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขมิ้น ป่าพุร้อน และป่าหนองหญ้าไทร แปลงที่ 2 (ปี 2552) จังหวัดสุพรรณบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู
   ที่ตั้ง : ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแม่ขมิ้น พุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร แปลงที่ 1 (2552) จังหวัดสุพรรณบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู
   ที่ตั้ง : ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู
   ที่ตั้ง : ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสุพรรณบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู
   ที่ตั้ง : ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดสุพรรณบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร
   ที่ตั้ง : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.สุพรรณบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดสุพรรณบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าองค์พระป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู
   ที่ตั้ง : ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู ที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
   พื้นที่ : ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู
   ที่ตั้ง : ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
15
 
รวม
1,816
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :