หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 37 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2553 โครงการปลูกป่าและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์ตำบลคีรีวง
   ที่ตั้ง : ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
25
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำบ้านน้ำชา
   ที่ตั้ง : ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
57
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำบ้านเขาเขน
   ที่ตั้ง : ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
5
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอคลองท่อม
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำบ้านพรุดินนา
   ที่ตั้ง : ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
18
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำ
   ที่ตั้ง : ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
3
2555 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมเบญจา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
8
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์แยกทะเลหอย
   ที่ตั้ง : ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
3
2555 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมเบญจา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมเบญจา
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
32
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีวง
   ที่ตั้ง : ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
25
2542 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
12
2540 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
20
2544 โครงการปลูกป่าอาสา อำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
47
2541 โครงการปลูกป่าอาสาอำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
230
2543 โครงการปลูกป่าอาสาอำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
300
2541 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
8
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำวัดเขาต่อ
   ที่ตั้ง : ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
10
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชา
   ที่ตั้ง : ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
3
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์วัดบ้านตัวอย่าง
   ที่ตั้ง : ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
2
2555 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าในท้องที่ตำบลทับปริกและตำบลเขาคราม
   พื้นที่ : เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าในท้องที่ตำบลทับปริกและตำบลเขาคราม
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
19
2545 โครงการปลูกป่าอาสา อำเภอเหนือคลอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
100
2540 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
6
2555 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84พรรษาฯ จ.กระบี่
   พื้นที่ : ป่าชุมชนบ้านนาหลวง
   ที่ตั้ง : ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
3
2540 วันต้นไม้
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
20
2544 โครงการปลูกป่าอาสา อำเภอเหนือคลอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
70
2554 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่
   พื้นที่ : ในที่สาธาณประโยชน์อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว
   ที่ตั้ง : ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
45
2553 โครงการปลูและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำบ้านช่องสระ
   ที่ตั้ง : ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
7
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอปลายพระยา
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์บ้านนาเทา
   ที่ตั้ง : ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
5
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องเสียด ป่าเขากลมและป่าเขาช่องบางเหรียง ที่1 จังหวัดกระบี่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
33
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553 จ.กระบี่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
20
2541 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
5
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2554
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องฝั่งตะวันตกถนนสายสาม
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
42
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอคลองท่อม
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำบ้านคลองไคร
   ที่ตั้ง : ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
8
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์สระน้ำบ้านทุ่งนุ้ย
   ที่ตั้ง : ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
8
2541 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
6
2540 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ : ต.เขาใหญ่
   ที่ตั้ง : ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
20
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ที่ 2 จังหวัดกระบี่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ที่ 1 จังหวัดกระบี่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
200
 
รวม
1,725
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :