หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 3 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางกรักและป่าเขาบางใหญที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
22
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84พรรษาฯ จ.พังงา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ในเขตโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2
2559 โครการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ
   พื้นที่ : -
   ที่ตั้ง : ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2
 
รวม
26
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :