หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 9 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่นและป่าราชกรูด
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
750
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดระนอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
4
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
140
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ. จ.ระนอง
100
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ. จ.ระนอง
40
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
60
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ดกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าเขาสามแหลมที่ 1 จังหวัดระนอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ดกวด ป่าเขาหินช้างและป่าเขาสามแหลม
   ที่ตั้ง : ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
200
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นและป่าราชกรูดที่ 1 จังหวัดระนอง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นและป่าราชกรูด
   ที่ตั้ง : ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
550
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดระนอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ละอุ่นใต้, ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
100
 
รวม
1,944
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :