หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมืองสตูล จ.สตูล
48
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอควนโดน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ควนโดน จ.สตูล
233
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสตูล
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
4
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดสตูล
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าหัวกะหมิง
   ที่ตั้ง : ต.ัวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
300
 
รวม
585
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :