หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 3 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดตรัง
   พื้นที่ : บริเวณโรงเรียนท่าปราง
   ที่ตั้ง : ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2
2546 สวนป่าเกาะหวายเล็ก-ห้วยลูกปลา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะหวายเล็ก และป่าห้วยลูกปลา
   ที่ตั้ง : ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
100
2546 โครงการปรับปรุงฯป่าสายควนแหละและป่าเขาหวาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสายควนหละ-เขาหวาง
   ที่ตั้ง : ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
100
 
รวม
202
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :