หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 15 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอยะหริ่ง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
79
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอทุ่งยางแดง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
74
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอปะนาเระ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
170
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอมายอ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.มายอ จ.ปัตตานี
110
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอสายบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
201
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอไม้แก่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
35
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอโคกโพธิ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
30
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอหนองจิก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
35
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
10
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา จังหวัดปัตตานี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
500
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดปัตตานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
2
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนนา (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
300
2551 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี
   พื้นที่ : พื้นที่ดำเนินการตามโครงการฯ
   ที่ตั้ง : ต.ท่าข้าม, บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
300
 
รวม
2,246
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :