หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน และโครงการ ปตท.ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 101 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง และป่าวังก์เจ้า ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง และป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
700
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
1,000
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยและป่าสวนเมี่ยง จังหวัดพิษณุโลก แปลงย่อยที่ 4 รหัส PTT-N-65-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยและป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล แปลงย่อยที่ 3 รหัส PTT-NE-46-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล
   ที่ตั้ง : ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล แปลงย่อยที่ 4 รหัส PTT-NE-46-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล
   ที่ตั้ง : ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว แปลงย่อยที่ 1 รหัส PTT-N-50-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว
   ที่ตั้ง : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน แปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-E-25-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ 2รหัส PTTEP/F/NE-CPM-002/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
300
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงที่ 3รหัส PTTEP/F/W-TAK-032/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพราณพร้าวและป่าแก่งไก่ แปลงย่อยที่ 1 รหัส PTT-NE-43-01/56
   พื้นที่ : เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพราณพร้าวและป่าแก่งไก่
   ที่ตั้ง : ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด แปลงย่อยที่ 4รหัส PTT-NE-45-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสีดา, โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด แปลงย่อยที่ 4 รหัส PTT-N-63-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงที่ 1รหัส PTTEP/F/W-TAK-035/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว แปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-N-50-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว
   ที่ตั้ง : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน แปลงย่อยที่ 1 รหัส PTT-E-27-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย แปลงที่2รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-020/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
400
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยและป่าสวนเมี่ยง จังหวัดพิษณุโลก แปลงย่อยที่ 3 รหัส PTT-N-65-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยและป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่3รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-014/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา แปลงย่อยที่ 2รหัส PTT-NE-30-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพยาเย็น
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่4รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-015/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ดแปลงย่อยที่ 1 รหัส PTT-NE-45-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสีดา, โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก จังหวัดลำปาง แปลงที่ 1 รหัส PTTEP/F/N-LPG-060/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง
   ที่ตั้ง : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก-ป่าห้วยไร่ จังหวัดแพร่ แปลงที่4รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-029/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก-ป่าห้วยไร่
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
400
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยและป่าสวนเมี่ยง จังหวัดพิษณุโลก แปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-N-65-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยและป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย-ป่าภูขี้เถ้า ป่าภูเปือย แปลงย่อยที่ 1 รหัส PTT-NE-42-04/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย-ป่าภูขี้เถ้า ป่าภูเปือย
   ที่ตั้ง : ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน จังหวัดกาฬสินธ์ แปลงย่อยที่ 1รหัส PTT-NE-46-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน
   ที่ตั้ง : ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่2รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-007/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง-บ้านดง จังหวัดขอนแก่น แปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-NE-46-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง-บ้านดง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่6รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-011/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่2รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-013/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงที่ 3รหัส PTTEP/F/W-TAK-037/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงที่ 1รหัส PTTEP/F/W-TAK-038/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก-ป่าห้วยไร่ จังหวัดแพร่ แปลงที่3รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-028/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก-ป่าห้วยไร่
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
400
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง แปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-E-23-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยส้ม-ภูผาแดง แปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-NE-42-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยส้ม-ภูผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพราณพร้าวและป่าแก่งไก่ แปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-NE-43-01/56
   พื้นที่ : เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพราณพร้าวและป่าแก่งไก่
   ที่ตั้ง : ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ป่ายางน้ำกลัดใต้ แปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-W-76-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ป่ายางน้ำกลัดใต้
   ที่ตั้ง : ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน แปลงย่อยที่ 1 รหัส PTT-E-25-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง-บ้านดง จังหวัดขอนแก่น แปลงย่อยที่ 1รหัส PTT-NE-46-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง-บ้านดง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุง และป่าคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร แปลงที่ 2รหัส PTTEP/F/N-KPT-005/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุง และป่าคลองสวนหมาก
   ที่ตั้ง : ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
250
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน จังหวัดกาฬสินธ์ แปลงย่อยที่ 2รหัส PTT-NE-46-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน
   ที่ตั้ง : ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงที่ 5รหัส PTTEP/F/W-TAK-034/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา แปลงย่อยที่ 1รหัส PTT-NE-30-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงที่ 2รหัส PTTEP/F/W-TAK-039/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงที่ 3รหัส PTTEP/F/W-TAK-040/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พรบ. 2484 (ป่าวังยาง) จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่1รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-017/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พรบ. 2484 (ป่าวังยาง)
   ที่ตั้ง : ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางตอนขุน จังหวัดลำปาง แปลงที่ 1 รหัส PTTEP/F/N-LPG-061/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางตอนขุน
   ที่ตั้ง : ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว แปลงย่อยที่ 3 รหัส PTT-N-50-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว
   ที่ตั้ง : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง แปลงย่อยที่ 1รหัส PTT-E-23-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ รหัส PTT-C-16-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
354
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ป่ายางน้ำกลัดใต้ แปลงย่อยที่ 3 รหัส PTT-W-76-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ป่ายางน้ำกลัดใต้
   ที่ตั้ง : ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุง และป่าคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร แปลงที่ 1รหัส PTTEP/F/N-KPT-004/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุง และป่าคลองสวนหมาก
   ที่ตั้ง : ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
300
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง จัดหวัดตาก แปลงที่ 1รหัส PTTEP/F/W-TAK-030/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่1รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-006/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่3รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-008/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่4รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-009/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงที่ 2รหัส PTTEP/F/W-TAK-031/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยา
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่5รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-010/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่1รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-012/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย แปลงที่1 รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-019/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก แปลงที่ 1 รหัส PTTEP/F/N-LPG-058/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก
   ที่ตั้ง : ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
300
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล แปลงย่อยที่ 1รหัส PTT-NE-46-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล
   ที่ตั้ง : ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว แปลงย่อยที่ 4 รหัส PTT-N-50-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว
   ที่ตั้ง : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด แปลงย่อยที่ 1 รหัส PTT-N-63-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด แปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-N-63-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด แปลงย่อยที่ 3 รหัส PTT-N-63-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม แปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-N-65-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ป่ายางน้ำกลัดใต้ แปลงย่อยที่ 1 รหัส PTT-W-76-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ป่ายางน้ำกลัดใต้
   ที่ตั้ง : ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงที่ 4รหัส PTTEP/F/W-TAK-033/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ 3รหัส PTTEP/F/NE-CPM-003/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ แปลงที่ 1รหัส PTTEP/F/NE-CPM-001/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
300
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง-บ้านดง จังหวัดขอนแก่น แปลงย่อยที่ 3รหัส PTT-NE-46-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง-บ้านดง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ดแปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-NE-45-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสีดา, โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก จังหวัดลำปาง แปลงที่ 1 รหัส PTTEP/F/N-LPG-059/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง
   ที่ตั้ง : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
300
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย จังหวัดแพร่ แปลงที่3 รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-021/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
455
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก-ป่าห้วยไร่ จังหวัดแพร่ แปลงที่1รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-026/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก-ป่าห้วยไร่
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
300
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก-ป่าห้วยไร่ จังหวัดแพร่ แปลงที่2รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-027/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก-ป่าห้วยไร่
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
400
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล แปลงย่อยที่ 2รหัส PTT-NE-46-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล
   ที่ตั้ง : ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยและป่าสวนเมี่ยง จังหวัดพิษณุโลก แปลงย่อยที่ 1 รหัส PTT-N-65-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยและป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง แปลงย่อยที่ 3 รหัส PTT-E-23-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
800
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยส้ม-ภูผาแดง แปลงย่อยที่ 1 รหัส PTT-NE-42-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยส้ม-ภูผาแดง
   ที่ตั้ง : ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย-ป่าภูขี้เถ้า ป่าภูเปือย แปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-NE-42-04/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย-ป่าภูขี้เถ้า ป่าภูเปือย
   ที่ตั้ง : ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
500
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด แปลงย่อยที่ 3 รหัส PTT-NE-45-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสีดา, โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงที่ 2รหัส PTTEP/F/W-TAK-036/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน แปลงย่อยที่ 2 รหัส PTT-E-27-01/5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
500
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่5รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-016/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พรบ. 2484 (ป่าวังยาง) จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่2รหัสแปลง:PTTEP/F/N-PLK-018/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พรบ. 2484 (ป่าวังยาง)
   ที่ตั้ง : ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
400
2556 โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก จังหวัดลำปาง แปลงที่ 1 รหัส PTTEP/F/N-LPG-062/2556
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สะเลียม
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
200
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ แปลงย่อยที่ 1รหัส PTT-E-27-02/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้
   ที่ตั้ง : ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
400
2556 โครงการ ปตท. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม แปลงย่อยที่ 1 รหัส PTT-N-65-01/56
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
500
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.เมืองตาก จ.ตาก
1,000
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าลานไผ่ ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
500
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 29 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
2,000
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1,000
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2,000
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
1,500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติ ป่าดงพญาเย็นที่2 จังหวัดนครราสีมา
   พื้นที่ : ป่าดงพญาเย็น
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
659
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติ ป่าดงพญาเย็นที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ดงพญาเย็น
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
423
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง และป่าวังก์เจ้า ที่ 6 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง และป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
800
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
3,500
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 3 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
2,000
 
รวม
55,641
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :