หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 169 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง ที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว ที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว
   ที่ตั้ง : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ที่ 9 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ ที่ 17 แปลง2 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 21 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 24 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ที่ 7 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ที่ 3 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่แผด ที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่แผด
   ที่ตั้ง : ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
350
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน
   ที่ตั้ง : ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
250
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 8 (ในช่อง) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าในท้องที่ตำบลทับปริกและตำบลเขาความ
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
23
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 8 (ในช่อง) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมเบญจา
   ที่ตั้ง : ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
17
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหัวโตนและป่าเขาพัง
   ที่ตั้ง : ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
11
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนช้างเขาทองหลาง
   ที่ตั้ง : ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
5
2549 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเมาและป่าภูลังกาที่1 (500ไร่)จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเมาและป่าภูลังกา
   ที่ตั้ง : ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
500
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 8 (ในช่อง) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าในช่องฝั่งตะวันตกถนนสายสาม
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
10
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่2 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่3 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่4 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
400
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็กที่2 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก
   ที่ตั้ง : ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
100
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่2 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตร 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก)ที่ 1 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงพันนาและป่าดงพระเจ้า
   ที่ตั้ง : ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
431
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 8 (ในช่อง) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมเบญจา
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
45
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าโคกสูงบ้านดง) ที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าโคกสูงบ้านดง)
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันธ์ลำ และป่าแม่มอก ที่ 26/3 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันธ์ลำ และป่าแม่มอก
   ที่ตั้ง : ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน
   ที่ตั้ง : ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
650
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 13 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 14 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก. 2 (ภูเก็ต) ภูเก็ต
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด
   ที่ตั้ง : ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
5
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว
   ที่ตั้ง : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่สอง ที่ 14 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ ที่ 18 แปลง3 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
300
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.3 (แม่กา) จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋ำ
   ที่ตั้ง : ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
36
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพอ
   ที่ตั้ง : ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
6
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพอ
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
15
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหัวโตนและป่าเขาพัง
   ที่ตั้ง : ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
6
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพอ
   ที่ตั้ง : ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
16
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 3 (ตะกั่งป่า) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานมสาว
   ที่ตั้ง : ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
16
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 5 (กะปง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปลายต๊ะ ป่าเขาศก
   ที่ตั้ง : ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
10
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ ที่ 19 แปลง4 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
200
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.38 (ท่าสี)
   พื้นที่ : หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.38 (ท่าสี)
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
25
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ที่ 11 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าโคกสูงบ้านดง) ที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าโคกสูงบ้านดง)
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
600
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนช้างเขาทองหลาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
6
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา ที่ 7 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ที่ 15/2 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ ที่ 16 แปลง1จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 23 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 25 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ที่ 2 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ที่ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน
   ที่ตั้ง : ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช ที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช
   ที่ตั้ง : ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
600
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 8 (ในช่อง) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหน้าวัว ป่าเขาหัวแดง ป่าเขาอ่าวป่องและป่าเขาไม้แก้ว
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
84
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหัวโตนและป่าเขาพัง
   ที่ตั้ง : ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
12
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพอ
   ที่ตั้ง : ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
13
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ที่ 10 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 22 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 3 (ตะกั่วป่า)พังงา
   พื้นที่ : ป่าเทือกเขาหลักแลป่าเขาโตน
   ที่ตั้ง : ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
4
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 3 (ตะกั่งป่า) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแม่นางขาว
   ที่ตั้ง : ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
17
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 6 (ทับปุด) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหราสูง
   ที่ตั้ง : ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา
31
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก. 1 (ถลาง) ภูเก็ต
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน
   ที่ตั้ง : ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
2
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก. 2 (ภูเก็ต) ภูเก็ต
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด
   ที่ตั้ง : ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
2
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (บ้านย่านมะปราง) ที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดงรามและเขาหน้าราหู
   ที่ตั้ง : ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง ที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
300
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 8 (ในช่อง) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไสโป๊ะแปลงที่หนึ่งและแปลงที่สอง
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
18
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย
   ที่ตั้ง : ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
400
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ที่ 8 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
400
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 12 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 2 (คลองท่อม) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
   ที่ตั้ง : ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่
4
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 9 (เกาะกลาง) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหลังสอดและป่าควนบากันเกาะ
   ที่ตั้ง : ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
49
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพอ
   ที่ตั้ง : ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
9
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก. 1 (ถลาง) ภูเก็ต
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน
   ที่ตั้ง : ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
6
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 3 (ตะกั่วป่า) พังงา
   พื้นที่ : ป่าเทือกเขาหลักแลป่าเขาโตน
   ที่ตั้ง : ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
9
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 3 (ตะกั่วป่า) พังงา
   พื้นที่ : ป่าเทือกเขาหลักแลป่าเขาโตน
   ที่ตั้ง : ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
6
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปากที่1 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก
   ที่ตั้ง : ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่6 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตร 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก)ที่ 1 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเชกาแปลง2
   ที่ตั้ง : ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม
320
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่สาม ที่ 13/1 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ที่ 12/2 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่สาม ที่ 13/2 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันธ์ลำ และป่าแม่มอก ที่ 26/2 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันธ์ลำ และป่าแม่มอก
   ที่ตั้ง : ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
400
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน
   ที่ตั้ง : ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
250
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล ที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล
   ที่ตั้ง : ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ที่ 4 จังหวัดชัยภูมิ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
   ที่ตั้ง : ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
600
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเขาเปาะและนอกเขตป่า
   ที่ตั้ง : ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
6
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนช้างเขาทองหลาง
   ที่ตั้ง : ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
6
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนช้างเขาทองหลาง และนอกเขตป่าสงวนฯ
   ที่ตั้ง : ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
23
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก. 1 (ถลาง) ภูเก็ต
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน
   ที่ตั้ง : ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
10
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 5 (ปลายพระยา) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาต่อ
   ที่ตั้ง : ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
85
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ที่ 20 จังหวัดอุตรดิตถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
800
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ที่ 1 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมภู ที่ 3 จังหวัดบึงกาฬ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมภู
   ที่ตั้ง : ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ที่ 5 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ที่ 7 จังหวัดกาฬสินธุ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน
   ที่ตั้ง : ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
400
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกปี 2558
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
300
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนช้างเขาทองหลาง และนอกเขตป่าสงวนฯ
   ที่ตั้ง : ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
49
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 8 (ในช่อง) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมเบญจา
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
34
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ที่ 4 จังหวัดกาฬสินธุ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน
   ที่ตั้ง : ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
250
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 9 (เกาะกลาง) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
   ที่ตั้ง : ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
4
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพอ
   ที่ตั้ง : ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.กระบี่
14
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเขาเปาะ
   ที่ตั้ง : ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
11
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพอ
   ที่ตั้ง : ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
9
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพอ
   ที่ตั้ง : ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
31
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ายท่า
   ที่ตั้ง : ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
10
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 3 (ตะกั่งป่า) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหลักและป่าเขาโตน
   ที่ตั้ง : ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
18
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 1 (พังงา) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทุ่งคาโงก
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
10
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ที่ 12/1 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่1 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่2 (เงินนอก) จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่5 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่6 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
350
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่7 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
200
2551 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพันนนาและป่าดงพระเจ้าที่1 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงพันนนาและป่าดงพระเจ้า
   ที่ตั้ง : ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดไห ป่านาในและป่าโนนอุดมที่2 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่ากุดไห ป่านาในและป่าโนนอุดม
   ที่ตั้ง : ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ที่ 4 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
200
2551 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเมาและป่าภูลังกาที่1 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเมาและป่าภูลังกา
   ที่ตั้ง : ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
200
2549 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเมาและป่าภูลังกาที่1 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเมาและป่าภูลังกา
   ที่ตั้ง : ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
300
2557 หน่วยฟื้นฝูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่ 3 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ ที่ 1 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
400
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมภู ที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมภู
   ที่ตั้ง : ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ที่ 6 จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่นที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น
   ที่ตั้ง : ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
800
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
550
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระวิหาร ที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระวิหาร
   ที่ตั้ง : ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
200
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 2 (คลองท่อม) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
   ที่ตั้ง : ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่
32
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. 9 (เกาะกลาง) กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองลัดปันจอ
   ที่ตั้ง : ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
26
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก. 1 (ถลาง) ภูเก็ต
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน
   ที่ตั้ง : ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
4
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 5 (กะปง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปลายต๊ะ ป่าเขาศก
   ที่ตั้ง : ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
16
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา ที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา
   ที่ตั้ง : ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
250
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ที่ 15/1 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่แผด ที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่แผด
   ที่ตั้ง : ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
350
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพอ
   ที่ตั้ง : ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
6
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพอ
   ที่ตั้ง : ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
33
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.7(แม่ตุ๋ย) จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.7(แม่ตุ๋ย) จังหวัดลำปาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
60
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 1 (พังงา) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทอยและนางหงษ์
   ที่ตั้ง : ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
13
2558 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 5 (กะปง) พังงา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหน่วยอึ้ง ป่าเขาเหมาะน้อย และป่าเขาพ่อตา
   ที่ตั้ง : ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
7
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
25
2567 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1 ที่ 12 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา
   ที่ตั้ง : ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.หนองลูู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่1จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
200
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตร 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก)ที่ 2 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเชกาแปลง2
   ที่ตั้ง : ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
178
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ที่ 11 จังหวัดกาญจนบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.หนองลูู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.หนองลูู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่1 จังหวัดสตูล
   พื้นที่ : ป่าหัวกะหมิง
   ที่ตั้ง : ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จ.ชุมพร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร
550
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ที่ 8 จังหวัดกาญจนบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.หนองลูู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 3 จ.สุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสินเจริญ และป่าคลองสินปุน
   ที่ตั้ง : ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
400
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 2 จ.ชุมพร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร
419
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ
   ที่ตั้ง : ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
100
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.หนองลูู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.หนองลูู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุกที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี)
   พื้นที่ : ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
100
2561 สวนป่ากลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : สวนป่ากลางดง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครราชสีมา
5
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ ๑ จังหวัดสตูล
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
3
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.หนองลูู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราชที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
100
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช 2484 (ตำบลเขาพระ) ที่ 1 จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
200
 
รวม
35,266
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :