หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
จำนวน 222 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2558 ป่าชุมชนบ้านดงเค็งแสบง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงเค็งแสบง (หมู่ 9) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
36-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสิงห์โคก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    สิงห์โคก (หมู่ 1) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
114-3-21
2558 ป่าชุมชนบ้านสิงห์โคก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    สิงห์โคก (หมู่ 10) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
81-2-43
2558 ป่าชุมชนบ้านดงมัน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดงมัน (หมู่ 3) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
115-1-40
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
   
    หนองหล่ม (หมู่ 8) ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
895-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองผือ (หมู่ 11) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
200-1-69
2558 ป่าชุมชนบ้านหนาด
   
    หนาด (หมู่ 8) ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
1,225-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านซองแมว
   
    ซองแมว (หมู่ 7) ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
725-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองผือ (หมู่ 9) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
329-1-45
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองงาม
   
    หนองงาม (หมู่ 9) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
295-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก
   
    หนองเหล็ก (หมู่ 3) ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
332-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านดงหวาย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงหวาย (หมู่ 8) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
290-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองตอ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองตอ (หมู่ 5) ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
385-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านไผ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ไผ่ (หมู่ 8) ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
172-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านค้อชา
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ค้อชา (หมู่ 11) ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
227-2-9
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกุง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โคกกุง (หมู่ 4) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
430-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านทรายมูล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทรายมูล (หมู่ 4) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
207-0-0
2554 บ้านหนองสองห้อง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองสองห้อง (หมู่ 6) ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
430-0-0
2554 บ้านโนนเจริญ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โนนเจริญ (หมู่ 14) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
702-1-9
2554 บ้านหนองโสน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองโสน (หมู่ 9) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
726-3-69
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านดงแดง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดงแดง (หมู่ 8) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
107-1-48
2553 โครงการป่าชุมชน บ้านดงแดง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงแดง (หมู่ 13) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
103-2-86
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองบัวน้อย (หมู่ 5) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
681-2-46
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองเพียขันธ์
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองเพียขันธ์ (หมู่ 6) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
98-2-99
2552 โครงการป่าชุมชน บ้านอาราง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    อาราง (หมู่ 8) ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
413-1-57
2552 โครงการป่าชุมชน บ้านดงมัน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดงมัน (หมู่ 13) ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
127-0-39
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านภูเขาทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ภูเขาทอง (หมู่ 1) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1,500-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านอุดรชัย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    อุดรชัย (หมู่ 14) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1,000-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านเหล่าขุมมัน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เหล่าขุมมัน (หมู่ 7) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
700-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านดงบัง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงบัง (หมู่ 11) ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
231-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านเหล่าขุมมัน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เหล่าขุมมัน (หมู่ 5) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
700-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านดงบัง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงบัง (หมู่ 4) ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
231-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองคำ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองคำ (หมู่ 2) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองคำน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองคำน้อย (หมู่ 3) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองเม็ก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองเม็ก (หมู่ 4) ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านบาโค
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บาโค (หมู่ 4) ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
250-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านทรายทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทรายมูล (หมู่ 4) ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
804-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านท่าสะอาด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ท่าสะอาด (หมู่ 1) ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2,300-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านท่าสะอาด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ท่าสะอาด (หมู่ 6) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
800-0-0
2549 ป่าชุมชน บ้านศาลา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ศาลา (หมู่ 10) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
216-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมะกอก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    มะกอก (หมู่ 14) ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมะกอก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    มะกอก (หมู่ 10) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทองหลาง (หมู่ 7) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทองหลาง (หมู่ 17) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเหล่าสูง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหล่าสูง (หมู่ 8) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
115-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกระจาย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กระจาย (หมู่ 16) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
351-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกระจาย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กระจาย (หมู่ 9) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
375-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวคน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหัวคน (หมู่ 6) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
422-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่าน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหมื่นถ่าน (หมู่ 5) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
329-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองยาง (หมู่ 4) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
574-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านแขม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    แขม (หมู่ 12) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
150-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวคน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองหัวคน (หมู่ 15) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
422-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่าน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองหมื่นถ่าน (หมู่ 13) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
329-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองยางน้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองยางน้อย (หมู่ 12) ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
332-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเป้า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เป้า (หมู่ 7) ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
175-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแขม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แขม (หมู่ 11) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
150-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหล่าป่าแคน (หมู่ 11) ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
19-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดงสิงห์
   
    ดงสิงห์ (หมู่ 15) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
43-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนวัดเก่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองบาก (หมู่ 10) ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
8-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองผาย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกก่อง (หมู่ 5) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
153-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านข่าน้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ข่าน้อย (หมู่ 8) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
33-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองสิม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    จานใต้ (หมู่ 9) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
73-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองส้มโฮง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ส้มโฮง (หมู่ 5) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
65-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ยางโนนฝ้าย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนน (หมู่ 7) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
70-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านบักตู้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บักตู้ (หมู่ 2) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
280-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนสนามม้าและดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หัวช้าง (หมู่ 6) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
51-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนหนองดูน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดูน (หมู่ 9) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
310-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองแซงแพง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนดู่ (หมู่ 5) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
18-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนวัดเก่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขวาพัฒนา (หมู่ 17) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนท่อนสระบัว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนท่อน (หมู่ 11) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
22-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขวาทุ่ง (หมู่ 8) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองสวนม่อน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนจาน (หมู่ 7) ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านนาแค
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาแค (หมู่ 7) ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
43-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โคกกลาง (หมู่ 9) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
289-0-0
2548 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองสำราญ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองสำราญ (หมู่ 13) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
289-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าสี
   
    ท่าสี (หมู่ 3) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
289-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงบ้านแคน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ยางเลิง (หมู่ 6) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
11-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกทับเก่า (หมู่ 7) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
14-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ยางเลิง (หมู่ 14) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
16-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนคุโพธิ์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอกไม้ (หมู่ 1) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนป่าเป้า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ไร่ (หมู่ 2) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
88-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ค้อ (หมู่ 10) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
6-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าบ้านแคน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ยางเลิง (หมู่ 12) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
6-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงแสนน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาน้อย (หมู่ 2) ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
171-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนอีตู่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงหัวเรือ (หมู่ 8) ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
13-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงหัวสวน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าม่วง (หมู่ 10) ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
113-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองใหญ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ส้มโฮง (หมู่ 7) ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
29-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ทุ่งหนองแซง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ตัดเค้า (หมู่ 6) ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
315-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ส้มโฮงเหนือ (หมู่ 11) ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
20-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองยางเครือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ยางเครือ (หมู่ 2) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
365-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงเมือง (หมู่ 7) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
21-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองจอกสาธารณประโยชน์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองอีควาย (หมู่ 1) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
21-2-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองสิม (หมู่ 5) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
7-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคก (หมู่ 4) ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองแวง (หมู่ 4) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
8-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองแล้ง (หมู่ 1) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองนาน้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ขี้เหล็ก (หมู่ 2) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
30-0-99
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงหนองกระยอม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คำแม่แส่ง (หมู่ 5) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
250-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองบัว (หมู่ 6) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
33-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ขี้เหล็กเหนือ (หมู่ 11) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
70-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์คำบอล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ขี้กา (หมู่ 4) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
698-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ทำเลดอนใหญ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองบั่ว (หมู่ 5) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
1,062-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาดงสิงห์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงสิงห์ (หมู่ 1) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
43-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดงสิงห์
   
    ดงสิงห์ (หมู่ 1) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
43-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ฝายใหญ่ (หมู่ 4) ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนบ้านแมด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แมด (หมู่ 3), แมด (หมู่ 5), แมด (หมู่ 4) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
16-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาน้อยและดอนปู่ตาใหญ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แพง (หมู่ 11) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
36-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สังข์ (หมู่ 8), สังข์ (หมู่ 15) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
11-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนจาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เล้า (หมู่ 3), เล้า (หมู่ 4), หนองแก้ว (หมู่ 2), ดอนก่อ (หมู่ 5) ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
12-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองซ้ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ซ้ง (หมู่ 1) ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
19-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านแคน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แคน (หมู่ 1) ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
20-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองดง (หมู่ 3) ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
16-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านเหล่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหล่า (หมู่ 9) ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
11-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงเหล่าล้อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหล่าล้อ (หมู่ 3) ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    งิ้วเหนือ (หมู่ 5) ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
6-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงหนองยาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หลุบเลา (หมู่ 5) ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงบ้านเก่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เมืองน้อย (หมู่ 12) ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านไผ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ไผ่ (หมู่ 8), ไผ่ (หมู่ 9) ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
172-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนเสือโคก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนราษี (หมู่ 10), สังข์ (หมู่ 6), สังข์ (หมู่ 7) ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
10-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านดอนม่วย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนม่วย (หมู่ 10) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารขุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกบักหำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสว่าง (หมู่ 3) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนเจ้าปู่กุดยางเมย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนทอง (หมู่ 15) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกเหล่าใหญ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ชัยวารี (หมู่ 2) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านสนามม้า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สนามม้า (หมู่ 14) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านจำปา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    จำปา (หมู่ 19) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองสิม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พระอุ้ย (หมู่ 4) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองไฮ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองไฮ (หมู่ 9) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์อวยศรี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    อวยศรี (หมู่ 10) ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เกษตรสมบูรณ์ (หมู่ 10), โนนใหญ่ (หมู่ 1) ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
12-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองบก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ธาตุจอมศรี (หมู่ 2) ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงสงเปลือย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนเจริญ (หมู่ 2), ดอนโอง (หมู่ 5), โปโล (หมู่ 7) ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
8-1-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองลาดควาย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    รุ่งแสงทอง (หมู่ 4), หนองขุมเงิน (หมู่ 8), หนองนกทา (หมู่ 3), เหล่าสูง (หมู่ 5) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
50-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองขา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บุ่งเบา (หมู่ 3) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
71-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สำราญ (หมู่ 4) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
17-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หงษ์ทอง (หมู่ 6) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
58-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตายางโง๊ะ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ยางโง๊ะ (หมู่ 11) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
26-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านน้ำคำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำคำ (หมู่ 8) ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
35-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนน (หมู่ 12) ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
45-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สามัคคี (หมู่ 13) ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
30-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ธาตุ (หมู่ 10) ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
71-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านโนนค้อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนค้อ (หมู่ 5) ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงบักดอก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าเม้า (หมู่ 2) ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
20-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านโนนขวางและบ้านหนองใหญ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนขวาง (หมู่ 7), หนองใหญ่ (หมู่ 9) ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
50-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกดอนโบม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนทราย (หมู่ 2), หนองใหญ่ (หมู่ 1), หนองใหญ่ (หมู่ 10) ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
11-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกดอนดู่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กลาง (หมู่ 3) ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
496-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงขวาง (หมู่ 8), โนนสีดา (หมู่ 4) ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
12-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกดอนดู่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าเว่อ (หมู่ 17), หนองไฮ (หมู่ 11) ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
248-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านสวนจิก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สนามชัย (หมู่ 13), สวนจิก (หมู่ 1) ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
18-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดอนปู่ตาบ้านดอนน้ำคำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนน้ำคำ (หมู่ 10) ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงพันชาติ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โต้น (หมู่ 6), เม้ก (หมู่ 13) ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
14-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงตาแอก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หัววัว (หมู่ 11) ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
85-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านเปลือยตาล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เปลือยตาล (หมู่ 5) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
201-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านเปลือยตาล
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    เปลือยตาล (หมู่ 16) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
201-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านโคกล่าม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกล่าม (หมู่ 7), โคกล่าม (หมู่ 18) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
16-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองเลิงเปลือยและปู่ตาบ้านหนองอ้อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองอ้อ (หมู่ 8) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
49-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ปู่ตาบ้านนาดี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาดี (หมู่ 10) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
38-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าและดอนปู่ตา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงหวาย (หมู่ 12) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
32-2-54
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านสงยาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สงยาง (หมู่ 7), สงยาง (หมู่ 16) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
14-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองจิก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองจิก (หมู่ 12) ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบ่อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองขาม (หมู่ 10) ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนหนามแท่ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สระทอน (หมู่ 3) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงทรายมูล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทรายมูล (หมู่ 4) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปอหู
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แห่ (หมู่ 9) ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านขี้เหล็ก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ขี้เหล็ก (หมู่ 4) ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงลิ้นฟ้า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ขี้เหล็ก (หมู่ 12) ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองยางเคย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงเมืองจอก (หมู่ 5) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านดงเมืองจอก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงเมืองจอก (หมู่ 6) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนเมืองเก่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สำโรง (หมู่ 7) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนเมืองเก่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หว่านไฟ (หมู่ 8) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองม่วงร้าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหล่ากลาง (หมู่ 6) ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน บ้านดอนแดง (บุ่งเชียงขวัญ)
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดอนแดง (หมู่ 4) ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน บ้านหมูม้น
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หมูม้ (หมู่ 8) ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านดอนแดง (บุ่งเชียงขวัญ)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนแดง (หมู่ 4) ต. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านดอนเงิน (บุ่งเชียงขวัญ)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนเงิน (หมู่ 5) ต. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านโพธิ์ศรี (บุ่งเชียงขวัญ)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โพธิ์ศรี (หมู่ 12) ต. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนขี้เหล็ก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หมูม้น (หมู่ 8) ต. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์วัดป่าบ้านหนองโก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองโก (หมู่ 8) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองอาราม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองอาราม (หมู่ 3) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกอิสาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    มะอึ (หมู่ 5) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองใหญ่และดอนปู่ตาบ้านปอภาร
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปอภาร (หมู่ 8) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ติ้ว (หมู่ 4) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงยาง (หมู่ 1) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงยาง (หมู่ 3) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสูง (หมู่ 5) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกสนาม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กุดสระ (หมู่ 7) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนหนองผีพวยและดอนปู่ตาบ้านดู่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านดู่ (หมู่ 2) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านคานหัก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สีแก้ว (หมู่ 11) ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงหลวงคางทู
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดู่ (หมู่ 5) ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาและรอบหนองบ้านดงคุย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงคุย (หมู่ 14) ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองสิมบ้านปอภาร
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปอภาร (หมู่ 7) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 โครงการป่าชุมชน บ้านชุมพร
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ชุมพร (หมู่ 8) ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองโปร่งไผ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 16) ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวารีเกษม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วารีเกษม (หมู่ 2) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
1,131-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงช้าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงช้าง (หมู่ 2) ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
77-3-47
2544 ป่าชุมชนบ้านภูดิน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ภูดิน (หมู่ 10) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระบัว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สระบัว (หมู่ 1) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระแบง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สระแบง (หมู่ 2) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสวายโดด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สวายโดด (หมู่ 8) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์น้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โพธิ์น้อย (หมู่ 6) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าม่วง (หมู่ 3) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขวา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขวา (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
119-3-41
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหลุบ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหลุบ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวบ่อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หัวบ่อ (หมู่ 3) ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนวิเวก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนวิเวก (หมู่ 4) ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านผักแว่น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ผักแว่น (หมู่ 8), ผักแว่น (หมู่ 12) ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
13-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองเม็ก (หมู่ 8) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสนามชัย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สนามชัย (หมู่ 10) ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สองพี่น้อง (หมู่ 5) ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
5-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองใหญ่ (หมู่ 1) ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
15-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สุขสมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
3-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองแสงทุ่ง (หมู่ 8) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนดงโสก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงยาง (หมู่ 2) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
137-2-31
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ใหม่โชคชัย (หมู่ 6) ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
20-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังใหญ่ (หมู่ 4) ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1,238-1-46
2543 โครงการป่าชุมชนโคกสองคอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกกลาง (หมู่ 5) ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าช้าหนองไส้เทียน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    งูเหลือม (หมู่ 5) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนดอนแดง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ไม้ล่าว (หมู่ 9) ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนโคกหนองน้ำขาว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คำผักกูด (หมู่ 9) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
81-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    งิ้ว (หมู่ 10) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
3-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บะเค (หมู่ 10) ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
5-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองแวงน้อย (หมู่ 9) ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
5-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงมัน (หมู่ 4) ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
5-0-0
 
รวม
38,407-1-98
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :