หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
2542
132-1-1--185,885-1-26
2
2543
6439,484-3-921817,269-3-96823231,617-2-86
3
2544
6742,743-2-852114,878-0-901,699524,674-2-56
4
2545
6329,004-2-351413,346-0-662,567838,008-1-74
5
2546
5613,526-0-2145,020-0-853,397929,808-2-73.4
6
2547
9662,321-2-64259,211-0-944,6651,231,349-3-39.4
7
2548
268,071-0-631413,683-1-05,1341,373,310-3-97.4
8
2549
6844,085-3-191913,063-2-185,0421,559,350-2-90.4
9
2550
7377,018-3-7193,487-2-764,7281,564,796-2-50.6
10
2551
8662,062-2-62323,263-3-224,4781,567,513-0-47.6
11
2552
4731,448-0-532415,187-1-34,0621,669,843-2-24.2
12
2553
5245,838-0-263837,925-2-873,2661,634,562-2-55.7
13
2554
2618,948-1-12730,422-0-203,3291,799,444-1-28.7
14
2555
2719,379-2-653014,006-2-232,8811,470,481-2-86.7
15
2556
134,797-2-882027,511-1-202,7951,475,064-2-52.5
16
2557
11991,096-1-78057,993-1-552,5281,390,011-3-55.5
17
2558
357404,428-0-87.7128127,277-1-262,7381,807,595-1-42.2
18
2559
230287,302-0-80191251,046-1-622,7852,079,452-3-11.7
19
2560
400507,510-1-53112175,304-1-933,0002,805,910-2-39.7
20
2561
815309,705-3-09980,692-2-103,7063,083,549-0-30.7
21
2562
25792,708-1-267530,898-3-723,6382,991,859-0-57.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :