หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
2542
132-1-1--185,885-1-26
2
2543
4636,518-2-88119,562-1-29823230,756-0-48
3
2544
5440,995-1-1884,303-2-121,699522,967-0-23
4
2545
5228,078-2-8769,633-1-182,567833,759-0-10
5
2546
4312,628-0-91104,277-0-853,397925,142-1-98.4
6
2547
7760,655-1-54185,566-3-604,6641,226,836-3-33.4
7
2548
237,877-1-72912,381-0-595,1341,368,103-0-47.4
8
2549
5738,765-1-95102,094-1-655,0421,559,182-3-9.4
9
2550
7276,965-3-7162,555-1-204,7281,565,550-0-17.6
10
2551
8061,330-0-802220,842-2-224,4781,571,236-1-9.6
11
2552
4128,357-3-682312,884-1-34,0621,673,890-1-3.2
12
2553
4944,896-0-263133,235-1-303,2681,639,689-1-68.7
13
2554
2015,330-2-331725,083-2-933,3291,802,213-3-65.7
14
2555
117,625-1-922212,200-3-72,8811,473,277-1-45.7
15
2556
63,820-2-80314,938-1-162,7961,478,300-0-91.5
16
2557
11689,629-1-77857,407-1-552,5281,391,846-1-69.5
17
2558
348399,772-0-87.7127126,844-1-262,7381,809,626-0-91.2
18
2559
222282,896-1-4189250,800-1-622,7872,081,366-1-47.7
19
2560
397502,353-1-53112175,304-1-933,0032,809,299-0-47.7
20
2561
805309,673-1-938267,026-1-373,6973,085,427-3-52.7
21
2562
15241,362-1-511017,378-3-13,4362,922,366-0-76.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :