หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
2542
132-1-1--185,885-1-26
2
2543
5937,771-0-81516,813-1-29823232,527-0-48
3
2544
6241,746-3-61713,946-2-121,699524,883-2-23
4
2545
6228,680-0-14810,982-1-182,567836,253-2-10
5
2546
5312,803-0-91134,580-0-853,397927,636-3-98.4
6
2547
8860,948-1-54206,473-3-604,6641,229,331-1-33.4
7
2548
247,917-1-721112,973-0-595,1341,370,597-2-47.4
8
2549
6542,978-3-351712,386-1-655,0421,559,906-1-9.4
9
2550
7377,018-3-7183,320-1-204,7281,566,128-0-17.6
10
2551
8362,018-0-412323,263-3-224,4781,571,236-1-9.6
11
2552
4633,618-2-442312,884-1-34,0621,673,890-1-3.2
12
2553
5649,600-0-263233,629-1-303,2681,639,689-1-68.7
13
2554
2820,864-1-11825,247-2-933,3291,802,213-3-65.7
14
2555
2318,680-0-972613,649-1-532,8811,473,277-1-45.7
15
2556
104,597-2-80618,310-2-602,7961,478,300-0-91.5
16
2557
12091,309-1-77957,791-1-552,5281,391,901-1-69.5
17
2558
357404,428-0-87.7128127,277-1-262,7381,809,681-0-91.2
18
2559
232288,920-0-80191251,046-1-622,7872,081,421-1-47.7
19
2560
400507,510-1-53112175,304-1-933,0032,807,989-0-47.7
20
2561
807309,412-2-39980,692-2-103,7003,084,689-2-23.7
21
2562
16145,425-3-371017,378-3-13,4522,931,400-2-40.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :