หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
2542
132-1-1--185,885-1-26
2
2543
6639,341-2-682317,638-3-36823231,610-0-18
3
2544
7844,679-1-52616,535-3-101,699524,565-1-75
4
2545
6629,323-2-362413,767-2-242,567837,914-0-15
5
2546
5813,709-0-2398,709-2-563,397927,501-2-33.4
6
2547
10765,180-1-81419,473-3-354,6651,226,928-0-79.4
7
2548
268,071-0-632714,348-3-395,1341,368,748-2-82.4
8
2549
7445,778-1-302113,536-2-855,0431,551,307-3-1.4
9
2550
7777,775-2-39154,864-2-394,7301,555,257-0-45.6
10
2551
9262,395-0-64424,152-2-704,4811,550,231-0-28.6
11
2552
4628,623-3-893318,970-0-34,0641,654,231-1-20.2
12
2553
5446,532-2-984439,343-1-863,2701,624,119-2-94.7
13
2554
2618,948-1-14635,845-0-693,3351,790,244-1-83.7
14
2555
2819,495-3-383314,856-3-282,8961,465,973-2-63.7
15
2556
134,797-2-885543,839-1-422,8101,464,317-0-88.5
16
2557
11791,016-2-578356,717-3-532,5421,385,622-1-88.5
17
2558
359404,822-1-61.7130127,528-2-172,7571,803,334-0-17.2
18
2559
233287,975-1-8191251,046-1-622,7932,071,956-3-12.7
19
2560
404508,484-0-79112175,304-1-933,0062,797,284-2-64.7
20
2561
814308,779-0-689980,692-2-103,7093,075,134-0-18.7
21
2562
788180,803-1-010034,208-1-754,1843,083,945-0-50.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :