หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน รายจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้จำนวน
(หมู่บ้าน)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่ป่าชุมชน
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 71190296,579-0-88
   - เชียงใหม่63181285,523-1-82
   - ลำพูน8911,055-3-6
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 1439640,247-0-71
   - พะเยา1399236,846-0-31
   - เชียงราย443,401-0-40
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 336382705,680-1-25
   - ลำปาง256306659,899-1-25
   - อุตรดิตถ์807645,781-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 474375451,305-1-70
   - กำแพงเพชร20213183,633-2-82
   - ตาก205180309,399-0-4
   - สุโขทัย676458,272-2-84
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 14197,984-0-48.2
   - ลพบุรี5105,595-2-68.2
   - สระบุรี992,388-1-80
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 791745250,811-2-13
   - บึงกาฬ37394,889-1-55
   - หนองบัวลำภู12113039,452-0-72
   - อุดรธานี39333855,201-3-21
   - เลย139142137,179-0-49
   - หนองคาย1019614,089-0-16
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 481432109,064-3-43
   - ขอนแก่น31829553,859-3-20
   - มหาสารคาม23317,646-1-33
   - ร้อยเอ็ด1238832,258-1-38
   - กาฬสินธุ์171815,300-1-52
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1236168,973-0-50
   - นครราชสีมา592133,662-1-94
   - บุรีรัมย์35238,521-1-38
   - สุรินทร์34558-3-0
   - ชัยภูมิ261326,230-2-18
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 11213127,457-1-19.5
   - ชลบุรี23294,223-2-55.5
   - ระยอง27345,533-1-82
   - จันทบุรี34388,707-0-25
   - ตราด28308,993-0-57
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 596662,265-2-4
   - ราชบุรี233121,889-2-25
   - กาญจนบุรี272634,809-2-79
   - สุพรรณบุรี995,566-1-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 496825,672-2-51
   - สุราษฎร์ธานี294221,832-2-84
   - ระนอง12121,166-2-56
   - ชุมพร8142,673-1-11
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 434710,831-2-12
   - นครศรีธรรมราช15174,583-2-4
   - ตรัง16185,243-3-92
   - พัทลุง12121,004-0-16
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 20289,496-2-4
   - สงขลา12134,536-3-19
   - สตูล7144,874-2-85
   - ปัตตานี1185-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 448,693-0-70
   - แม่ฮ่องสอน448,693-0-70
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 13013467,624-2-44
   - นครสวรรค์13013467,624-2-44
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 179261277,187-2-19
   - พิษณุโลก65140214,271-2-68
   - เพชรบูรณ์11412162,915-3-51
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 14823350,692-1-87
   - สกลนคร3011310,271-1-75
   - นครพนม404110,768-3-11
   - มุกดาหาร787929,652-1-1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 303918,858-0-16
   - ศรีสะเกษ471,416-0-99
   - อุบลราชธานี12124,180-1-52
   - ยโสธร142013,261-1-65
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 11403-1-22
   - นครนายก11403-1-22
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 515951,222-0-2
   - เพชรบุรี434745,311-0-18
   - ประจวบคีรีขันธ์8125,910-3-84
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 994,827-1-14
   - กระบี่994,827-1-14
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 13186,316-1-57
   - ยะลา121,845-2-31
   - นราธิวาส12164,470-3-26
รวม
3,2813,3982,552,194-0-29.7
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :