หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 9418,085-2-28.4
   - เชียงใหม่5194,736-3-31
   - ลำพูน4223,348-2-97.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 3,02223,741-3-39.1
   - พะเยา1,0257,304-0-51.1
   - เชียงราย1,99716,437-2-88
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 5,07235,112-0-19.25
   - ลำปาง3,59023,741-3-17.7
   - อุตรดิตถ์1,48211,370-1-1.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1,71815,292-3-2
   - กำแพงเพชร3154,330-0-0
   - ตาก8396,696-2-52
   - สุโขทัย5644,266-0-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 81910,398-0-8
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา545-0-0
   - อ่างทอง23181-0-0
   - ลพบุรี2784,516-1-19
   - สิงห์บุรี1599-1-98
   - ชัยนาท1662,077-0-0
   - สระบุรี3313,461-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 4,69650,757-3-77.33
   - บึงกาฬ7349,725-1-28
   - หนองบัวลำภู6836,829-3-93
   - อุดรธานี1,28814,423-3-35.33
   - เลย1,0969,766-3-25
   - หนองคาย89510,011-3-96
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 5,93047,537-1-98
   - ขอนแก่น1,97615,735-3-50
   - มหาสารคาม1,1469,153-3-24
   - ร้อยเอ็ด1,73213,244-0-17
   - กาฬสินธุ์1,0769,403-3-7
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 2,71823,525-1-54
   - นครราชสีมา1,05511,177-0-31
   - บุรีรัมย์3942,945-3-56
   - สุรินทร์3873,261-3-35
   - ชัยภูมิ8826,140-2-32
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,23820,082-2-91.3
   - ชลบุรี1053,100-1-84
   - ระยอง4946,510-1-24.2
   - จันทบุรี4547,711-0-0
   - ตราด1852,760-3-83.1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 98711,289-1-98
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี2752,702-2-48
   - กาญจนบุรี3605,081-0-10
   - สุพรรณบุรี2192,603-3-40
   - นครปฐม132822-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1,09211,626-0-31
   - สุราษฎร์ธานี6947,107-0-64
   - ระนอง851,429-0-0
   - ชุมพร3133,089-3-67
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,38912,359-3-97.6
   - นครศรีธรรมราช7457,210-0-68.6
   - ตรัง2542,640-0-36
   - พัทลุง3902,509-2-93
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 7395,242-3-5
   - สงขลา6554,253-2-3
   - สตูล74946-3-22
   - ปัตตานี1042-1-80
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 5912,143-3-20
   - แม่ฮ่องสอน5912,143-3-20
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,62410,631-0-83
   - แพร่8205,103-3-64
   - น่าน8045,527-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,62641,298-3-76.7
   - นครสวรรค์1,33715,699-0-61
   - อุทัยธานี1,16514,074-1-14.5
   - พิจิตร1,12411,525-2-1.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2,13022,718-1-35.1
   - พิษณุโลก1,42010,255-1-99.1
   - เพชรบูรณ์71012,462-3-36
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 3,66431,926-0-45
   - สกลนคร1,73515,713-1-82
   - นครพนม1,0309,157-3-54
   - มุกดาหาร8997,054-3-9
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 3,91033,368-0-47
   - ศรีสะเกษ1,1225,568-0-66
   - อุบลราชธานี1,26911,993-1-85
   - ยโสธร7166,056-3-20
   - อำนาจเจริญ8039,749-2-76
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,25515,139-2-74
   - ฉะเชิงเทรา2102,894-1-58
   - ปราจีนบุรี5776,614-2-68
   - นครนายก52435-2-48
   - สระแก้ว4165,195-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 6047,015-0-27
   - สมุทรสงคราม41882-2-37
   - เพชรบุรี4004,205-1-55
   - ประจวบคีรีขันธ์1631,927-0-35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 3625,226-2-72.86
   - กระบี่2282,879-2-42
   - พังงา731,114-0-0
   - ภูเก็ต611,233-0-30.86
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 3813,581-1-20
   - ยะลา66614-0-0
   - นราธิวาส3152,967-1-20
รวม
48,508448,101-1-49.64
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :