หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 8787,388-1-53.4
   - เชียงใหม่4954,449-3-24
   - ลำพูน3832,938-2-29.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 2,94623,610-0-82.1
   - พะเยา9276,635-0-5.1
   - เชียงราย2,01916,975-0-77
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 4,51932,274-1-91.25
   - ลำปาง3,27022,591-1-99.7
   - อุตรดิตถ์1,2499,682-3-91.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1,96920,077-0-12
   - กำแพงเพชร4737,429-2-74
   - ตาก8787,173-0-46
   - สุโขทัย6185,474-0-92
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 80810,311-0-71
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา443-0-0
   - อ่างทอง24148-0-0
   - ลพบุรี2674,398-1-82
   - สิงห์บุรี1499-1-98
   - ชัยนาท1652,077-0-0
   - สระบุรี3333,527-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 4,62651,950-2-22.33
   - บึงกาฬ7549,944-1-28
   - หนองบัวลำภู6596,864-3-93
   - อุดรธานี1,18213,614-2-31.33
   - เลย1,0909,993-2-69
   - หนองคาย94111,533-0-1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 5,80246,321-0-10
   - ขอนแก่น1,98715,405-2-34
   - มหาสารคาม1,0868,804-1-71
   - ร้อยเอ็ด1,73913,542-3-62
   - กาฬสินธุ์9908,568-0-43
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 2,90725,377-2-35
   - นครราชสีมา99510,445-0-31
   - บุรีรัมย์4263,194-1-78
   - สุรินทร์4873,914-3-35
   - ชัยภูมิ9997,823-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,21420,460-1-52.2
   - ชลบุรี912,825-1-84
   - ระยอง5177,325-1-24.2
   - จันทบุรี4127,437-0-0
   - ตราด1942,872-2-44
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 93511,081-1-98
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี2782,918-2-48
   - กาญจนบุรี3264,882-0-10
   - สุพรรณบุรี2182,430-3-40
   - นครปฐม112770-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 94410,167-0-31
   - สุราษฎร์ธานี5675,855-1-73
   - ระนอง731,321-0-0
   - ชุมพร3042,990-2-58
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,32111,728-0-57.6
   - นครศรีธรรมราช6526,312-0-11.6
   - ตรัง2872,947-0-36
   - พัทลุง3822,469-0-10
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 7125,769-2-85
   - สงขลา6184,644-3-50
   - สตูล821,033-1-7
   - ปัตตานี1291-2-28
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4301,502-1-8
   - แม่ฮ่องสอน4301,502-1-8
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,4049,368-0-93
   - แพร่7064,397-3-64
   - น่าน6984,970-1-29
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,66843,005-2-24.7
   - นครสวรรค์1,42917,064-3-86
   - อุทัยธานี1,12813,987-1-14.5
   - พิจิตร1,11111,953-1-24.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1,94122,979-2-15.4
   - พิษณุโลก1,22710,417-2-56.4
   - เพชรบูรณ์71412,561-3-59
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 3,58931,070-3-69
   - สกลนคร1,65814,874-0-28
   - นครพนม1,0379,177-0-32
   - มุกดาหาร8947,019-3-9
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 3,86935,221-3-97
   - ศรีสะเกษ1,0455,655-0-1
   - อุบลราชธานี1,15111,270-1-85
   - ยโสธร8407,670-1-61
   - อำนาจเจริญ83310,626-0-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,12714,690-0-48
   - ฉะเชิงเทรา2062,840-1-58
   - ปราจีนบุรี5516,971-0-42
   - นครนายก42310-2-48
   - สระแก้ว3284,568-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 5377,212-3-26
   - สมุทรสงคราม39803-3-57
   - เพชรบุรี3984,760-3-69
   - ประจวบคีรีขันธ์1001,648-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 3985,291-1-36.86
   - กระบี่2362,960-1-12
   - พังงา1021,134-0-0
   - ภูเก็ต601,197-0-24.86
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 4554,050-1-20
   - ยะลา82561-0-0
   - นราธิวาส3733,489-1-20
รวม
46,999450,910-1-38.84
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :