หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก180224
8 กระถินณรงค์112669
9 กระถินเทพา1,0187,991
10 กระถินเทพา 121960
11 กระถินยักษ์44366
12 กระถินลูกผสม6-
13 กระบก1-
14 กระบาก1-
15 กระพี้26
16 กระพี้เขาควาย36
17 กฤษณา2441,532
18 กฤษณา และยางพารา12
19 กอ1-
20 ก่อ11
21 กันเกรา3001,105
22 กัลปพฤกษ์313
23 ขนุน161
24 ขนุนป่า1-
25 ขี้หนอน11
26 ขี้เหล็ก6035
27 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
28 ขี้เหล็ก สะเดา2-
29 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
30 ขี้เหล็กบ้าน973
31 ขุนไม้16
32 คละชนิด55384
33 คละชนิดไม้46665
34 คอแห้ง1-
35 คูณ211
36 คูน1-
37 เคี่ยม67588
38 เคี่ยมคะนอง22
39 แคนา165202
40 แคนา สะเดา2-
41 แคนา สะเดา 2-
42 แคป่า1-
43 จามจุรี1328
44 จำปา1-
45 จำปาป่า2841,780
46 จำปี1-
47 จิก110
48 จิกนม39
49 เฉียงพร้านางแอ741
50 เฉียงพล้านางแอ1-
51 ชมพูพันธุ์ทิพย์11
52 ชันพู่7-
53 ชิงชัน174278
54 แดง1,2282,288
55 แดง ประดู่ป่า1-
56 แดง พะยูง2-
57 แดง,ประดู่ป่า62431
58 ต.ทอง,สัก31370
59 ตะกู25129
60 ตะเคียน56347
61 ตะเคียนทอง3,65815,775
62 ตะเคียนหิน2498
63 ตะเตียนทอง12
64 ตะแบก31
65 ตะแบกนา28109
66 ตะแบกเลือด1-
67 ตะเีคียนทอง1-
68 ตาเสือ117
69 ตำเสา19-
70 ตีนเป็ด1-
71 เต็ง65
72 ทรงบาดาล1-
73 ทะลอก1-
74 ทัง431
75 เทพทาโร2460
76 นนทรีป่า72
77 นากบุด131
78 นางพญาเสือโครง11
79 บุนนาค1-
80 ประดู่2,34316,943
81 ประดู่1-
82 ประดู่ 1-
83 ประดู่ พะยูง5-
84 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
85 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
86 ประดู่,พะยูง,แดง2-
87 ประดู่,สัก30325
88 ประดู่บ้าน12246
89 ประดูป่า9108
90 ประดู่ป่า5,35214,644
91 ประดู่ป่า 851
92 ประดู่ป่า แดง1-
93 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
94 ประดู่ป่า พะยูง119-
95 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
96 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
97 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
98 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
99 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
100 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
101 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
102 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
103 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
104 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
105 ประดู่ป่า สัก1-
106 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
107 ประดู่ป่า,สัก1081
108 ปีป19
109 ไผ่8-
110 ไผ่ซาง8183
111 ไผ่ทุกชนิด48216
112 ไผ่รวก1296
113 ไผ่หวาน22
114 ฝรั่ง1-
115 ฝาง21
116 พญาไม้14105
117 พญาสัตบรรณ11
118 พยุง4-
119 พฤกษ์12-
120 พลวง17
121 พลับ1-
122 พะยอม8904,481
123 พะยุง841
124 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
125 พะยุง,ประดู่,สัก14
126 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
127 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
128 พะยูง8,75328,328
129 พะยูง แดง1-
130 พะยูง ประดู่6-
131 พะยูง ประดู่ป่า11-
132 พะยูง ยางนา3-
133 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
134 พะยูง ยางนา ประดู่1-
135 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
136 พะยูง ยางนา สัก3-
137 พะยูง สัก4-
138 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
139 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
140 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
141 พะยูง สัก ยางนา1-
142 พะยูง,ชิงชัน38151
143 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
144 พะยูง,ประดู่24
145 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
146 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
147 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
148 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
149 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
150 พะยูง,ประดู่,สัก22
151 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
152 พะยูง,ยางนา1-
153 พะยูง,สัก14
154 พะยููง17
155 พิลังกาสา1-
156 เพกา1875
157 มะกล่ำ1-
158 มะขาม137247
159 มะขามป้อม10165
160 มะขามเปรี้ยว3-
161 มะค่า26360
162 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
163 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
164 มะค่าแต้1350
165 มะค่าโมง3,0507,032
166 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
167 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
168 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
169 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
170 มะซาง1-
171 มะพร้าว1-
172 มะม่วง1-
173 มะม่่วงหิมพานต์1-
174 มะม่วงหิมพานต์11-
175 มะเม่า11
176 มะรุม9-
177 มะหาด67
178 มะฮอกกกานี1-
179 มะฮอกกานี1971,025
180 มะฮอกกานีใบใหญ่1,5957,104
181 มะฮฮกกานี10120
182 ไม้ประดู่9120
183 ไม้หอม211
184 ยมหอม41151
185 ยมหิน154
186 ยาง12128
187 ยางแดง1939
188 ยางนา5,63615,210
189 ยางนา พะยูง1-
190 ยางนา พะยูง ประดู่2-
191 ยางนา พะยูง สัก1-
192 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
193 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
194 ยางนา สัก พะยูง5-
195 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
196 ยางนา,มะค่าโมง30389
197 ยางนา,สัก,ประดู่12
198 ยางพรารา11
199 ยางพารา79316,727
200 ยา่งพารา221
201 ยางพารา 235
202 ยุคาฯ สัก11
203 ยูคา13
204 ยูคา ขี้เหล็ก1-
205 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
206 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
207 ยูคา แคนา4-
208 ยูคา สะเดา13-
209 ยูคา สะเดา 2-
210 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
211 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
212 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
213 ยูคา สะเดา แคนา2-
214 ยูคา สะเดา แคนา 1-
215 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
216 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
217 ยูคาฯ5965,439
218 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
219 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
220 ยูคาฯ สัก1023
221 ยูคาฯสัก11
222 ยูคาริปตัส345
223 ยูคาลิปตัส12,154103,868
224 ยูคาลิปตัส 36
225 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
226 รวม53504
227 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
228 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ47377
229 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
230 รัง1-
231 ราชพฤกษ์42
232 สนทะเล249
233 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
234 สนประดิพัทธ์160720
235 สมอเทศ88
236 สมอพิเภก1-
237 สะเดา1,1825,469
238 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
239 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
240 สะเดา แคนนา1-
241 สะเดา แคนา2-
242 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
243 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
244 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
245 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
246 สะเดาเทียม3843,000
247 สะตอ1521
248 สัก18,528117,079
249 สัก 21114
250 สัก ประดู่ ยางนา7-
251 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
252 สัก พะยูง2-
253 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
254 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
255 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
256 สัก, ประดู่66568
257 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
258 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
259 สัก,ประดู่1401,334
260 สัก,ประดู่,แดง96498
261 สัก,ประดู่ป่า46418
262 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
263 สัก,พะยุง1998
264 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
265 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
266 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
267 สัก,พะยูง1-
268 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
269 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
270 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
271 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
272 สัก,ยางนา65996
273 สัก,ยูคาฯ1486
274 สัตบรรณ1-
275 สาธร44
276 สำรอง950
277 สำโรง1-
278 สีตัง11
279 เสม็ด15158
280 เสม็ด,กันเกรา433
281 เสลา5-
282 หลุมพอ3082,835
283 หว้า3274
284 เหรียง32372
285 อบเชย15220
286 อินทนิล2-
287 อินทนิลน้ำ329
288 อินทนิลบก31139
289 ีรวม110
290 ูประดู่13
291 251346
 
รวม
72,571397210.5765
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :