หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 58 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง แปลงที่ 1 (หมู่ 6), หนองสองห้อง แปลงที่ 2 (หมู่ 6) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
337-2-91
2560 ป่าชุมชนบ้านหมาก
    หมาก (หมู่ 1) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-2-55
2559 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 2) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโป่ง และป่าเขาถ้ำเสือ จ.สระบุรี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-3-6
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองแหน
    หนองแหน แปลงที่ 1 (หมู่ 6), หนองแหน แปลงที่ 2 (หมู่ 6) ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
186-1-50
2558 ป่าชุมชนบ้านมณีโชติ
    มณีโชติ (หมู่ 1) ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 จ.สระบุรี
90-3-34
2554 ป่าชุมชนบ้านห้วยตะเข้
    ห้วยตะเข้ (หมู่ 4) ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
78-1-89
2554 ป่าชุมชนบ้านท่าสบก
    ท่าสบก (หมู่ 2) ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
182-1-78
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาดินใต้
    เขาดินใต้ (หมู่ 12) ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-2-4
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาพลัด
    เขาพลัด (หมู่ 3) ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
73-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์พร้อมจิตร
    โพธิ์พร้อมจิตร (หมู่ 2) ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
162-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโป่งสนวน
    โป่งสนวน (หมู่ 2) ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี, อื่น ๆ
2,964-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านพุขาม
    พุขาม (หมู่ 5) ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
4,000-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านบึงทองหลาง
    บึงทองหลาง (หมู่ 9) ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวางแปลงที่ 2 จ.สระบุรี
80-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเกษตรกรก้าวหน้า
    เกษตรกรก้าวหน้า (หมู่ 14) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี
148-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่
    ซับใหญ่ (หมู่ 7) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี
240-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโป่งค่าป่าไม้แดง
    โป่งค่าป่าไม้แดง แปลงที่ 2 (หมู่ 4), โป่งค่าป่าไม้แดง แปลงที่ 1 (หมู่ 4) ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
512-3-65
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาวง
    เขาวง (หมู่ 5) ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
4,240-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านวังสมบูรณ์
    วังสมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
114-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปฏิรูป
    ปฏิรูป (หมู่ 10) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
460-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านซับขาม
    ซับขาม (หมู่ 8) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
1,200-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งมงคล
    โป่งมงคล (หมู่ 3) ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
289-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านยุบใหญ่
    ยุบใหญ่ (หมู่ 8) ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี
194-1-30
2549 ป่าชุมชนบ้านท่ามะปราง
    ท่ามะปราง (หมู่ 1) ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
636-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านท่าเสา
    ท่าเสา (หมู่ 13) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    เขาน้อย (หมู่ 7) ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าพลู
    ท่าพลู (หมู่ 4) ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านซับดินดำ
    ซับดินดำ (หมู่ 6) ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
    ซับสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านลาดเขาปูน
    ลาดเขาปูน (หมู่ 7) ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
215-0-45
2546 ป่าชุมชนบ้านบ่อหินพัฒนา
    บ่อหินพัฒนา (หมู่ 9) ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบึงป่าสักด้านตะวันออก
    บึงป่าสักด้านตะวันออก (หมู่ 5) ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบึงป่าสักด้านตะวันตก
    บึงป่าสักด้านตะวันตก (หมู่ 4) ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านริมบึงตะกุด
    ตะกุด (หมู่ 1) ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-1-34
2546 ป่าชุมชนบ้านริมบึงตะกุด
    ตะกุด (หมู่ 3) ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-1-33
2546 ป่าชุมชนบ้านริมบึงตะกุด
    ตะกุด (หมู่ 2) ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-1-33
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองจอก
    หนองจอก (หมู่ 2) ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-2-18
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาลาดหินปูน
    เขาลาดหินปูน (หมู่ 6) ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเพลียขวา
    เพลียขวา (หมู่ 2) ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขานมนาง
    เขานมนาง (หมู่ 5) ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขากะลา
    เขากะลา (หมู่ 5) ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านซับปลากั้ง
    ซับปลากั้ง (หมู่ 4) ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 8) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังยาง
    วังยาง (หมู่ 8) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองยาวสูง
    หนองยาวสูง (หมู่ 9) ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งแซง
    ทุ่งแซง (หมู่ 2) ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
711-0-62
2544 ป่าชุมชนบ้านพระพุทธบาทน้อย
    พระพุทธบาทน้อย (หมู่ 10) ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
604-0-35
2544 ป่าชุมชนบ้านบ่อโศก
    บ่อโศก (หมู่ 11) ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
339-3-99
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 3) ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-1-35
2544 ป่าชุมชนบ้านบุใหญ่
    บุใหญ่ (หมู่ 10) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าไม้
    บ้านป่าไม้ (หมู่ 7) ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนค่ายลูกเสือเก่าวัดพระพุทธฉาย
    บ้านพุทธฉาย (หมู่ 1) ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาไม้โค่น
    บ้านเขาไม้โค่น (หมู่ 8) ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบริเวณสนง.อบต.หนองยาว
    บ้านหนองยาว (หมู่ 1) ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเกตุเพชร
    บ้านเกตุเพชร (หมู่ 2) ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนเขาดิน
    บ้านเขาดิน (หมู่ 2) ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-1-78
2543 โครงการป่าชุมชนอ่างเก็บน้ำเขาแก้ว
    บ้านเขาแก้ว (หมู่ 4) ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหินซ้อนเหนือ
    บ้านหินซ้อนเหนือ (หมู่ 3) ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
263-1-32
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหินซ้อน
    บ้านหินซ้อน (หมู่ 4) ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
 
รวม
20,667-3-6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :