หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-872277-0-87
2
255
--1691-0-01691-0-0
3
2542
115,785-1-261100-0-0196,576-1-26
4
2543
689181,461-2-133635,137-2-92823222,931-3-81
5
2544
707248,410-2-133732,525-0-371,699503,009-2-31
6
2545
764287,175-0-153123,404-0-132,564813,588-2-59
7
2546
72586,945-2-73.4306,644-3-703,394904,085-1-25.4
8
2547
1,103271,675-3-35326,358-2-14,6611,201,769-2-29.4
9
2548
437131,949-0-314622,967-1-245,1311,343,225-3-43.4
10
2549
594395,661-1-823833,936-0-265,0391,529,886-0-91.4
11
2550
425246,629-2-92.25221,052-3-204,7251,547,368-2-12.6
12
2551
511229,378-0-886370,850-1-374,4761,545,822-3-59.6
13
2552
341166,363-2-837246,102-1-104,0601,647,372-0-39.2
14
2553
241152,020-1-50.511484,744-3-113,2631,608,539-1-13.7
15
2554
284183,750-2-7220146,903-2-893,3221,770,161-1-37.7
16
2555
16787,105-0-2615662,142-1-132,8751,453,835-1-89.7
17
2556
265169,862-0-6815373,998-1-292,7881,451,595-2-74.5
18
2557
187128,493-3-9410283,210-1-202,4801,332,993-3-33.5
19
2558
455442,422-2-35.711777,773-2-802,6311,649,406-2-32.2
20
2559
299316,372-0-51196223,008-3-342,6391,870,194-1-78.7
21
2560
528768,931-2-957341,084-1-922,7902,445,108-0-89.7
22
2561
497207,032-2-366653,651-1-283,0122,522,347-1-86.7
23
2562
140-0-0--2,5742,306,782-1-13.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :