หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-871277-0-87
2
255
--1691-0-01691-0-0
3
2542
115,785-1-261100-0-0196,576-1-26
4
2543
689181,239-2-453427,037-0-9819214,609-1-30
5
2544
709241,302-3-293632,472-3-371,691487,526-3-96
6
2545
762295,270-3-63123,404-0-132,552806,201-3-15
7
2546
71686,216-0-55.4275,771-1-243,368895,095-1-17.4
8
2547
1,096267,363-3-65225,064-2-14,6231,187,173-2-24.4
9
2548
439138,421-0-314622,854-0-595,0961,336,298-2-41.4
10
2549
583402,570-0-943825,303-2-795,0031,553,204-0-82.4
11
2550
423253,879-0-48.25019,752-2-504,6781,559,459-1-28.6
12
2551
510243,859-1-376065,857-1-234,4231,551,544-1-19.6
13
2552
342163,026-1-106736,328-1-454,0161,641,391-2-25.2
14
2553
246161,995-1-5.511582,850-0-933,2211,613,466-3-33.7
15
2554
299192,355-0-76204119,547-2-143,2941,754,673-1-82.7
16
2555
16988,095-0-2615863,756-1-452,8481,441,995-3-94.7
17
2556
264168,897-2-3815373,996-1-292,7721,440,085-0-7.5
18
2557
185127,609-3-949276,845-0-632,4721,312,301-0-9.5
19
2558
433430,272-2-29.511677,238-2-802,5901,620,857-1-47
20
2559
260295,872-0-55172202,680-0-642,5331,808,426-2-.5
21
2560
7574,186-2-212010,128-3-322,1661,655,236-0-58.5
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :