หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-872277-0-87
2
2542
115,785-1-261100-0-0185,885-1-26
3
2543
665170,175-3-175243,731-3-67824231,561-1-60
4
2544
674247,383-0-185539,058-3-371,700527,008-2-15
5
2545
722270,290-0-286032,798-1-292,568839,962-1-17
6
2546
67981,702-1-98.46011,549-2-413,399930,741-0-79.4
7
2547
1,050265,746-3-598836,853-0-494,6691,239,817-1-45.4
8
2548
422129,575-0-176025,535-2-765,1361,383,475-3-72.4
9
2549
580396,318-2-75141,605-2-975,0471,569,318-1-95.4
10
2550
408227,592-0-67.26928,656-2-274,7351,559,935-3-35.6
11
2551
489227,327-0-859071,011-1-454,4891,554,243-2-18.6
12
2552
312154,278-3-7610263,538-3-694,0741,660,956-2-69.2
13
2553
221147,998-2-34.514997,558-3-643,2831,621,725-2-77.7
14
2554
255160,652-1-97272180,618-2-403,3681,798,813-0-60.7
15
2555
187102,575-0-5816165,800-3-42,9521,487,485-0-12.7
16
2556
202115,697-1-29220130,345-2-612,8701,500,988-3-23.5
17
2557
182137,947-0-51149116,538-3-982,5981,425,677-2-41.5
18
2558
482478,001-2-99.5163150,127-0-812,8161,846,798-1-19
19
2559
317325,228-3-82238272,781-1-322,8662,099,696-2-4.5
20
2560
535779,754-0-84130131,925-0-83,0622,768,928-1-10.5
21
2561
1,176753,710-1-2711985,492-3-914,0113,411,784-3-93.5
22
2562
1,474516,636-2-10511280,506-1-215,5373,994,976-3-51.5
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :