หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
2542
132-1-1--185,885-1-26
2
2543
6439,484-3-921917,339-2-12823231,675-1-2
3
2544
6842,943-2-852314,957-3-511,699524,706-3-33
4
2545
6329,004-2-352013,625-1-302,567837,928-1-82
5
2546
5613,526-0-2398,709-2-563,397927,705-2-21.4
6
2547
9862,579-3-79369,517-2-864,6651,229,184-2-94.4
7
2548
268,071-0-632614,305-0-395,1341,370,983-3-18.4
8
2549
6844,085-3-192013,374-1-855,0421,557,349-1-42.4
9
2550
7677,902-0-12134,384-3-204,7281,562,825-3-90.6
10
2551
8862,277-2-523123,583-3-974,4781,564,952-1-24.6
11
2552
4528,379-0-572818,710-1-674,0621,668,305-3-78.2
12
2553
5245,838-0-263938,064-2-873,2651,632,915-0-65.7
13
2554
2618,948-1-14133,506-0-543,3281,798,182-0-5.7
14
2555
2719,379-2-653014,006-2-232,8801,469,323-1-30.7
15
2556
144,970-2-485443,666-1-822,7941,466,056-0-56.5
16
2557
11791,016-2-578356,880-0-532,5271,380,482-2-63.5
17
2558
358404,512-2-50.7129127,477-1-262,7381,798,220-0-50.2
18
2559
230287,302-0-80191251,046-1-622,7852,069,675-3-58.7
19
2560
400507,510-1-53112175,304-1-933,0002,796,254-2-98.7
20
2561
815309,705-3-09980,692-2-103,7063,075,804-2-94.7
21
2562
537150,054-1-728433,085-1-923,9373,053,380-0-17.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :