หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-871277-0-87
2
255
--1691-0-01691-0-0
3
2542
115,785-1-261100-0-0196,576-1-26
4
2543
689181,431-3-983628,467-1-3821216,475-2-27
5
2544
711241,367-3-293632,472-3-371,693489,458-0-93
6
2545
762295,230-2-693123,404-0-132,554808,092-3-75
7
2546
71687,762-0-91.4275,771-1-243,370898,532-2-13.4
8
2547
1,096267,363-3-65124,687-0-294,6241,190,233-1-48.4
9
2548
439138,421-0-284622,854-0-595,1021,339,577-1-62.4
10
2549
583402,570-0-943724,403-2-795,0101,554,657-2-20.4
11
2550
423254,039-0-48.25019,752-2-504,6931,561,931-2-66.6
12
2551
510242,465-1-316065,857-1-234,4441,554,981-1-.6
13
2552
342163,126-0-226736,328-1-454,0331,642,676-0-18.2
14
2553
246161,995-1-5.511582,850-0-933,2301,613,827-1-26.7
15
2554
299192,355-0-76206120,832-3-143,2971,755,990-2-66.7
16
2555
16987,283-0-2615863,756-1-452,8501,441,201-0-78.7
17
2556
264168,897-2-3815372,657-3-312,7751,439,225-0-88.5
18
2557
185127,609-3-949176,137-1-282,4741,312,087-2-49.5
19
2558
433430,272-2-29.511677,675-0-732,5931,621,481-1-96
20
2559
260295,872-0-55163194,707-2-902,5271,799,792-3-75.5
21
2560
5348,261-0-631,698-3-562,1171,612,024-2-77.5
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :