หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-871277-0-87
2
255
--1691-0-01691-0-0
3
2542
115,785-1-261100-0-0196,576-1-26
4
2543
687180,153-2-453635,137-2-92821221,624-0-13
5
2544
704223,751-1-213752,090-0-931,694496,607-2-27
6
2545
763286,970-1-63123,404-0-132,558806,981-3-46
7
2546
72586,946-2-76.4306,644-3-703,387897,479-2-15.4
8
2547
1,101272,647-0-105326,358-2-14,6521,196,135-0-26.4
9
2548
437131,949-0-314622,967-1-245,1241,338,901-1-8.4
10
2549
594395,634-1-963833,936-0-265,0421,530,466-1-59.4
11
2550
425246,629-2-92.25221,052-3-204,7231,548,886-3-27.6
12
2551
511229,378-0-886169,857-1-234,4731,545,800-0-69.6
13
2552
341166,363-2-837246,102-1-104,0591,647,553-1-46.2
14
2553
241152,020-1-50.511484,866-1-43,2621,607,640-3-6.7
15
2554
283183,638-0-43219146,699-0-593,3191,768,945-3-36.7
16
2555
16787,105-0-2615662,131-1-452,8721,452,636-0-6.7
17
2556
265169,862-0-6815373,998-1-292,7861,451,389-1-5.5
18
2557
187128,493-3-9410283,210-0-722,4781,332,787-1-16.5
19
2558
456442,957-2-35.711676,484-2-782,6281,648,446-0-13.2
20
2559
301316,618-0-51189219,596-0-292,6351,867,314-2-16.7
21
2560
527768,552-3-826038,401-0-542,7722,438,259-1-45.7
22
2561
309164,565-3-694538,165-1-322,7742,458,555-1-26.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :