หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-872277-0-87
2
2542
115,785-1-261100-0-0185,885-1-26
3
2543
680188,229-0-434537,739-0-99823231,610-0-18
4
2544
695258,994-3-204834,818-2-371,699524,565-1-75
5
2545
750286,577-1-214826,771-1-192,567837,914-0-15
6
2546
69781,865-3-54.45710,815-2-413,397927,501-2-33.4
7
2547
1,079268,469-2-687730,700-3-184,6651,226,322-0-19.4
8
2548
423130,221-3-935923,935-2-765,1341,368,142-2-22.4
9
2549
591400,359-1-424235,012-3-335,0431,550,701-2-41.4
10
2550
420244,893-0-96.25722,219-1-874,7301,554,650-3-85.6
11
2551
494228,672-2-238371,609-1-654,4811,549,624-3-68.6
12
2552
328159,819-2-48452,908-0-384,0641,653,290-0-60.2
13
2553
237152,001-0-21.512994,893-1-803,2691,622,773-1-14.7
14
2554
295180,251-0-42227151,316-1-483,3471,789,521-0-3.7
15
2555
16787,031-3-5215963,694-2-402,9081,465,250-0-83.7
16
2556
241148,687-1-9817895,122-1-252,8221,463,593-3-8.5
17
2557
203151,165-3-4112998,400-0-42,5541,385,234-0-8.5
18
2558
479478,485-1-65.7160145,753-1-182,7691,802,945-2-37.2
19
2559
311331,185-2-66225275,468-3-212,8062,072,579-3-12.7
20
2560
534780,170-0-53126181,918-1-963,0062,797,284-2-64.7
21
2561
928376,969-3-7510583,150-2-783,7093,075,159-1-92.7
22
2562
802181,893-1-4013138,886-0-524,2243,087,486-0-57.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :