หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-871277-0-87
2
255
--1691-0-01691-0-0
3
2542
115,785-1-261100-0-0196,576-1-26
4
2543
689181,239-2-453427,037-0-9819214,609-1-30
5
2544
708240,802-3-293632,472-3-371,690487,026-3-96
6
2545
761295,060-3-63123,404-0-132,550805,491-3-15
7
2546
71686,177-0-46.4275,771-1-243,366894,346-1-8.4
8
2547
1,092265,231-3-65225,064-2-14,6171,184,292-2-15.4
9
2548
439138,421-0-314622,854-0-595,0901,333,417-2-32.4
10
2549
582401,570-0-943825,303-2-794,9951,548,823-0-73.4
11
2550
421253,123-2-3.25019,752-2-504,6691,554,805-2-74.6
12
2551
503239,533-2-216065,857-1-234,4081,542,683-3-49.6
13
2552
338160,347-2-836736,328-1-453,9981,630,391-2-37.2
14
2553
242146,320-1-5.511482,050-0-933,2031,588,140-3-45.7
15
2554
299192,355-0-76204119,547-2-143,2771,729,438-1-94.7
16
2555
16988,095-0-2615662,131-1-452,8321,416,141-2-51.7
17
2556
264168,897-2-3815373,996-1-292,7571,414,994-0-92.5
18
2557
185127,609-3-949276,845-0-632,4631,291,446-0-9.5
19
2558
433430,272-2-29.511677,238-2-802,5851,602,757-1-47
20
2559
259295,372-0-55175207,227-0-642,5361,810,848-2-.5
21
2560
90107,195-3-43821,438-3-322,2021,701,977-1-41.5
22
2561
--8433-3-391,8501,517,457-0-50.5
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :