หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-871277-0-87
2
255
--1691-0-01691-0-0
3
2542
115,785-1-261100-0-0196,576-1-26
4
2543
689181,239-2-453527,052-0-9819214,624-1-30
5
2544
711241,367-3-293632,472-3-371,691487,606-3-96
6
2545
762295,230-2-693123,404-0-132,552806,241-2-78
7
2546
71687,762-0-91.4275,771-1-243,368896,681-1-16.4
8
2547
1,096267,363-3-65124,687-0-294,6221,188,382-0-51.4
9
2548
439138,421-0-284622,854-0-595,1001,337,726-0-65.4
10
2549
583402,570-0-943825,303-2-795,0101,555,313-3-70.4
11
2550
423254,039-0-48.25019,752-2-504,6911,562,133-0-16.6
12
2551
510243,869-1-376065,857-1-234,4391,556,181-2-56.6
13
2552
342163,126-0-226736,328-1-454,0281,643,876-1-74.2
14
2553
246161,995-1-5.511582,850-0-933,2271,615,482-2-82.7
15
2554
299192,355-0-76206120,832-3-143,2951,755,851-0-22.7
16
2555
16988,095-0-2615863,756-1-452,8491,443,173-2-34.7
17
2556
264168,897-2-3815474,101-1-262,7741,441,197-2-44.5
18
2557
185127,609-3-949276,844-3-752,4741,313,363-2-46.5
19
2558
433430,272-2-29.511577,179-2-432,5911,621,810-3-47
20
2559
260295,872-0-55171200,188-0-802,5311,805,602-3-16.5
21
2560
5449,041-3-1095,474-3-322,1331,622,991-0-35.5
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :