หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-871277-0-87
2
255
--1691-0-01691-0-0
3
2542
115,785-1-261100-0-0196,576-1-26
4
2543
687179,077-2-453635,137-2-92821220,548-0-13
5
2544
707239,796-0-793632,492-3-371,693491,979-0-29
6
2545
763286,970-1-63123,404-0-132,557802,353-1-48
7
2546
72586,728-0-76.4296,474-3-703,385892,462-2-17.4
8
2547
1,104268,140-3-105125,883-2-14,6501,186,136-3-28.4
9
2548
436132,041-0-314622,967-1-245,1211,328,995-0-10.4
10
2549
594401,569-1-243825,381-1-155,0401,538,888-2-34.4
11
2550
422246,199-2-3.25221,052-2-504,7171,540,558-2-85.6
12
2551
511229,410-1-226169,857-1-234,4661,537,504-0-61.6
13
2552
342167,293-2-837145,564-1-104,0541,640,312-3-38.2
14
2553
241146,635-1-50.511485,341-3-43,2571,600,196-3-98.7
15
2554
283183,638-0-43219146,699-0-593,3341,765,651-2-64.7
16
2555
16787,105-0-2615662,131-1-452,8711,448,377-1-85.7
17
2556
265169,862-0-6815373,996-1-292,7901,447,171-3-55.5
18
2557
187128,493-3-949377,007-2-712,4861,323,117-1-15.5
19
2558
441432,689-3-12.711677,238-2-802,6041,627,551-2-91.2
20
2559
290311,882-1-84179210,737-3-412,5901,838,211-1-39.7
21
2560
303914,242-1-825833,823-0-542,4902,550,267-2-68.7
22
2561
12068,113-1-332911,934-3-902,2862,447,880-2-71.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :