หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-871277-0-87
2
255
--1691-0-01691-0-0
3
2542
115,785-1-261100-0-0196,576-1-26
4
2543
690181,201-2-453427,037-0-9822214,571-1-30
5
2544
707239,977-3-293632,492-3-371,694486,183-3-96
6
2545
766291,370-1-63123,404-0-132,561800,958-1-15
7
2546
72586,540-0-47.4295,921-3-703,389890,326-1-55.4
8
2547
1,107268,650-0-65124,264-2-14,6571,182,890-3-62.4
9
2548
438135,721-0-314622,854-0-595,1301,329,315-3-79.4
10
2549
594401,569-1-243825,303-2-795,0481,545,108-2-50.4
11
2550
424246,749-2-3.25019,752-2-504,7251,545,847-0-51.6
12
2551
512231,677-2-216169,857-1-234,4711,540,659-3-26.6
13
2552
345168,261-2-836836,841-1-104,0591,636,454-2-32.2
14
2553
242144,829-3-9.511381,971-3-43,2591,592,272-3-55.7
15
2554
295191,535-0-43207120,497-2-143,3341,735,856-0-41.7
16
2555
16988,095-0-2615662,131-1-452,8731,420,028-1-98.7
17
2556
265169,862-0-6815373,996-1-292,7921,416,926-2-69.5
18
2557
187128,493-3-949276,845-0-632,4871,298,845-2-21.5
19
2558
437431,532-3-12.711677,238-2-802,6011,608,917-2-38.2
20
2559
275302,652-1-86175207,227-0-642,5681,825,839-2-11.7
21
2560
231835,825-0-804022,842-2-972,3802,447,799-3-26.7
22
2561
82,834-2-611590-3-982,0392,266,329-1-.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :