หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
2542
132-1-1--185,885-1-26
2
2543
3221,503-0-33109,497-1-29823227,885-1-93
3
2544
4022,942-2-7564,069-2-121,699512,397-3-53
4
2545
4220,838-2-4769,633-1-182,567824,572-3-42
5
2546
356,401-3-683,847-3-853,397915,952-2-30.4
6
2547
5227,681-3-46175,123-1-434,6641,219,260-2-29.4
7
2548
164,712-1-4912,381-0-595,1341,360,526-3-43.4
8
2549
4734,531-3-29102,094-1-655,0411,553,822-0-60.4
9
2550
5860,633-3-4062,555-1-204,7271,567,398-3-52.6
10
2551
6538,780-3-602120,726-2-184,4751,564,371-2-12.6
11
2552
3319,261-3-862112,072-2-574,0591,666,810-2-70.2
12
2553
3417,791-0-262123,110-2-463,2621,628,476-2-54.7
13
2554
1513,206-3-151624,833-2-933,3211,790,084-1-33.7
14
2555
42,448-1-95179,448-1-752,8741,461,802-3-13.7
15
2556
41,132-1-9616,818-1-182,7871,464,641-3-15.5
16
2557
8560,832-2-906954,412-1-552,4921,358,340-1-89.5
17
2558
279259,147-1-51.790107,778-1-622,6791,758,296-1-90.2
18
2559
141116,650-1-4113971,619-0-62,7122,002,057-1-12.7
19
2560
260326,226-1-963126,495-3-412,9062,695,935-1-52.7
20
2561
638197,784-1-766033,449-1-483,4562,887,263-0-81.7
21
2562
266,590-2-52--3,0492,674,969-0-53.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :