หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-871277-0-87
2
255
--1691-0-01691-0-0
3
2542
115,785-1-261100-0-0196,576-1-26
4
2543
689181,431-3-983628,467-1-3821216,475-2-27
5
2544
711236,480-3-583632,472-3-371,693484,571-1-22
6
2545
762295,230-2-363123,404-0-132,554803,205-3-71
7
2546
71687,101-1-39.4275,771-1-243,370892,984-2-57.4
8
2547
1,096267,363-3-65124,687-0-294,6241,184,685-1-92.4
9
2548
440138,342-1-224522,815-0-595,1011,333,911-3-33.4
10
2549
583402,570-0-943724,403-2-795,0101,549,001-3-91.4
11
2550
423254,039-0-48.25019,752-2-504,6921,561,153-0-8.6
12
2551
510241,113-0-526065,857-1-234,4431,552,850-1-63.6
13
2552
343165,452-1-886736,328-1-454,0331,643,532-1-99.2
14
2553
246161,995-1-5.511582,850-0-933,2301,614,683-3-7.7
15
2554
299192,355-0-76206120,171-3-623,2981,756,304-0-1.7
16
2555
16987,283-0-2615863,756-1-452,8511,441,514-2-13.7
17
2556
264168,897-2-3815372,657-3-312,7761,439,538-2-23.5
18
2557
185127,609-3-949176,137-1-282,4741,313,714-0-63.5
19
2558
433430,272-2-29.510366,304-2-992,5881,609,450-0-70
20
2559
258295,404-0-65152181,701-3-822,5061,774,287-3-51.5
21
2560
4843,674-3-7831,698-3-562,0861,582,594-1-77.5
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :