หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-871277-0-87
2
255
--1691-0-01691-0-0
3
2542
115,785-1-261100-0-0196,576-1-26
4
2543
691181,251-2-453427,037-0-9821214,621-1-30
5
2544
709241,127-3-293632,492-3-371,693487,383-3-96
6
2545
766291,556-3-763123,404-0-132,559802,344-3-85
7
2546
72186,887-0-52.4295,921-3-703,382892,060-0-30.4
8
2547
1,103270,028-0-65225,064-2-14,6441,186,802-2-37.4
9
2548
438135,721-0-314622,854-0-595,1171,333,227-2-54.4
10
2549
583401,570-1-243825,303-2-795,0231,548,971-1-25.4
11
2550
422255,499-2-3.25019,752-2-504,6981,557,309-3-26.6
12
2551
507244,177-2-216169,857-1-234,4421,564,832-0-1.6
13
2552
344168,181-2-836836,841-1-104,0341,660,545-3-7.2
14
2553
242147,920-1-5.511381,971-3-43,2391,619,816-2-26.7
15
2554
297192,320-0-76207120,497-2-143,3121,764,184-3-45.7
16
2555
16988,095-0-2615662,131-1-452,8641,448,356-1-2.7
17
2556
265169,862-0-6815474,496-1-292,7831,436,608-1-3.5
18
2557
187128,493-3-949276,845-0-632,4841,305,761-0-50.5
19
2558
437431,532-3-12.711677,238-2-802,5991,613,402-2-71.2
20
2559
274302,440-0-49175207,227-0-642,5651,828,512-1-7.7
21
2560
231835,825-0-804022,842-2-972,3792,449,687-1-89.7
22
2561
--9549-2-392,0282,265,340-3-98.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :