หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน รายจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้จำนวน
(หมู่บ้าน)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่ป่าชุมชน
(ไร่-งาน-ตารางวา)
Administrators 10,42211,0085,543,157-1-80.8
   - ลพบุรี1068498,701-1-75.2
   - สิงห์บุรี116672,494-1-6
   - ชัยนาท965619,617-2-67
   - สระบุรี1165820,667-3-6
   - ชลบุรี96545,606-2-69.5
   - ระยอง19011014,072-1-82
   - จันทบุรี23012415,621-0-44
   - ตราด1367321,821-1-12
   - ฉะเชิงเทรา864614,179-2-88
   - ปราจีนบุรี110667,535-1-27
   - นครนายก84840-1-4
   - สระแก้ว1488314,981-3-50
   - นครราชสีมา694211116,254-1-1.2
   - บุรีรัมย์38615477,556-1-32
   - สุรินทร์29214032,922-3-95
   - ศรีสะเกษ4508120,603-1-57
   - อุบลราชธานี62237297,021-1-79
   - ยโสธร42226256,648-1-7
   - ชัยภูมิ578246147,956-1-85.4
   - อำนาจเจริญ24413536,948-3-15
   - บึงกาฬ130676,641-0-61
   - หนองบัวลำภู36821057,512-2-71
   - ขอนแก่น79237167,922-2-28
   - อุดรธานี1,01044276,624-1-16
   - เลย432221173,430-0-74
   - หนองคาย40421221,268-1-68
   - มหาสารคาม32431959,922-2-20
   - ร้อยเอ็ด75031766,651-3-35
   - กาฬสินธุ์37818890,657-3-70
   - สกลนคร48062651,089-3-55
   - นครพนม50425563,424-3-42
   - มุกดาหาร602280106,190-3-9
   - เชียงใหม่436369395,332-1-33
   - ลำพูน26012686,584-1-55.5
   - ลำปาง774442721,354-0-9
   - อุตรดิตถ์29614880,913-1-88
   - แพร่848379260,728-2-84
   - น่าน524280155,855-3-52
   - พะเยา46018062,535-2-31
   - เชียงราย600304195,252-2-1
   - แม่ฮ่องสอน17488231,358-1-75
   - นครสวรรค์26013467,624-2-44
   - อุทัยธานี13811168,424-2-23
   - กำแพงเพชร556209104,829-0-22
   - ตาก590306446,507-1-90
   - สุโขทัย29614597,894-1-76
   - พิษณุโลก304240254,307-0-57
   - พิจิตร88577,081-2-32
   - เพชรบูรณ์504255162,307-2-7
   - ราชบุรี1769540,366-1-51
   - กาญจนบุรี26610995,858-2-49
   - สุพรรณบุรี1506876,057-2-0
   - เพชรบุรี21011469,210-2-40
   - ประจวบคีรีขันธ์1066312,176-3-84
   - นครศรีธรรมราช1567612,469-0-5
   - กระบี่1085725,925-2-0
   - พังงา1689035,191-3-79
   - ภูเก็ต6102,382-2-84
   - สุราษฎร์ธานี19813039,730-1-52
   - ระนอง114595,577-3-22
   - ชุมพร1167011,053-1-11
   - สงขลา1608321,310-3-4
   - สตูล36307,536-0-30
   - ตรัง1548311,808-1-21
   - พัทลุง142725,234-3-27
   - ปัตตานี168418-2-89
   - ยะลา1482,380-0-31
   - นราธิวาส140766,187-1-71
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 348495481,916-2-88.5
   - เชียงใหม่436369395,332-1-33
   - ลำพูน26012686,584-1-55.5
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 530484257,788-0-32
   - พะเยา46018062,535-2-31
   - เชียงราย600304195,252-2-1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 535590802,267-1-97
   - ลำปาง774442721,354-0-9
   - อุตรดิตถ์29614880,913-1-88
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 721660649,230-3-88
   - กำแพงเพชร556209104,829-0-22
   - ตาก590306446,507-1-90
   - สุโขทัย29614597,894-1-76
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 217265141,481-0-54.2
   - ลพบุรี1068498,701-1-75.2
   - สิงห์บุรี116672,494-1-6
   - ชัยนาท965619,617-2-67
   - สระบุรี1165820,667-3-6
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 1,1721,152335,476-2-90
   - บึงกาฬ130676,641-0-61
   - หนองบัวลำภู36821057,512-2-71
   - อุดรธานี1,01044276,624-1-16
   - เลย432221173,430-0-74
   - หนองคาย40421221,268-1-68
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 1,1221,195285,154-3-53
   - ขอนแก่น79237167,922-2-28
   - มหาสารคาม32431959,922-2-20
   - ร้อยเอ็ด75031766,651-3-35
   - กาฬสินธุ์37818890,657-3-70
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 975751374,690-0-13.6
   - นครราชสีมา694211116,254-1-1.2
   - บุรีรัมย์38615477,556-1-32
   - สุรินทร์29214032,922-3-95
   - ชัยภูมิ578246147,956-1-85.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 32636157,121-2-7.5
   - ชลบุรี96545,606-2-69.5
   - ระยอง19011014,072-1-82
   - จันทบุรี23012415,621-0-44
   - ตราด1367321,821-1-12
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 296272212,282-2-0
   - ราชบุรี1769540,366-1-51
   - กาญจนบุรี26610995,858-2-49
   - สุพรรณบุรี1506876,057-2-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 21425956,361-1-85
   - สุราษฎร์ธานี19813039,730-1-52
   - ระนอง114595,577-3-22
   - ชุมพร1167011,053-1-11
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 22623129,512-0-53
   - นครศรีธรรมราช1567612,469-0-5
   - ตรัง1548311,808-1-21
   - พัทลุง142725,234-3-27
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 10612129,265-2-23
   - สงขลา1608321,310-3-4
   - สตูล36307,536-0-30
   - ปัตตานี168418-2-89
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 8788231,358-1-75
   - แม่ฮ่องสอน17488231,358-1-75
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 686659416,584-2-36
   - แพร่848379260,728-2-84
   - น่าน524280155,855-3-52
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 243302143,130-2-99
   - นครสวรรค์26013467,624-2-44
   - อุทัยธานี13811168,424-2-23
   - พิจิตร88577,081-2-32
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 404495416,614-2-64
   - พิษณุโลก304240254,307-0-57
   - เพชรบูรณ์504255162,307-2-7
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 7931,161220,705-2-6
   - สกลนคร48062651,089-3-55
   - นครพนม50425563,424-3-42
   - มุกดาหาร602280106,190-3-9
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 869850211,221-3-58
   - ศรีสะเกษ4508120,603-1-57
   - อุบลราชธานี62237297,021-1-79
   - ยโสธร42226256,648-1-7
   - อำนาจเจริญ24413536,948-3-15
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 17619937,537-0-69
   - ฉะเชิงเทรา864614,179-2-88
   - ปราจีนบุรี110667,535-1-27
   - นครนายก84840-1-4
   - สระแก้ว1488314,981-3-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 15817781,387-2-24
   - เพชรบุรี21011469,210-2-40
   - ประจวบคีรีขันธ์1066312,176-3-84
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 14115763,500-0-63
   - กระบี่1085725,925-2-0
   - พังงา1689035,191-3-79
   - ภูเก็ต6102,382-2-84
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 77848,567-2-2
   - ยะลา1482,380-0-31
   - นราธิวาส140766,187-1-71
รวม
20,84422,016##########-3-61.6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :