หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปีที่จัดตั้งจำนวน(หมู่บ้าน)จำนวน(โครงการ)พื้นที่ป่าชุมชน(ไร่-งาน-ตารางวา)
1254224136,428-3-76
22543746699195,430-0-87
32544806722268,619-0-53
42545795774303,097-3-49
5254677370582,383-2-78.4
625471,3111,116277,235-1-62
72548460431131,740-3-65
82549638601420,265-0-82
92550467477298,815-2-81.2
102551506547272,072-1-50
112552348387197,393-3-65
122553221253161,061-1-64.5
132554310368209,004-0-91
14255515718690,950-0-97
152556227275241,897-0-63
162557262232161,350-0-11
172558431503489,834-3-58.7
182559290343348,733-3-8
192560390558789,810-2-33
2025611,103964397,557-2-81
212562713854199,474-0-25
 
รวม
10,97811,0085,543,157-1-80.8
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :