หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปีที่จัดตั้งจำนวน(หมู่บ้าน)จำนวน(โครงการ)พื้นที่ป่าชุมชน(ไร่-งาน-ตารางวา)
1254224136,428-3-76
22543734693180,062-2-15.1
32544790702256,986-1-51
42545775747287,858-2-13
5254675668782,220-1-22.4
625471,2691,088274,640-1-28
72548459430131,093-3-89
82549624591416,292-3-64
92550472468296,576-0-83.2
102551513545271,472-1-2
112552335372193,879-2-96
122553206237156,826-1-89.5
132554262324187,541-1-99
142555174207107,707-0-80
152556201240166,923-0-59
162557224211148,131-1-21
172558434507489,569-2-24.5
182559296371345,595-3-42
192560395567795,211-3-66
2025611,1321,227776,880-0-63
2125621,3871,619586,297-1-3
 
รวม
11,46211,8466,158,196-1-86.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :