หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 34 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาช่องลม
    บ้านเขาช่องลม (หมู่ 4) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
342-1-47
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาสำเภาทอง
    บ้านเขาสำเภาทอง (หมู่ 7) ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-55
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาจันทร์
    บ้านเขาจันทร์ (หมู่ 7) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
126-0-20
2562 ป่าชุมชนบ้านธรรมสถิต
    บ้านธรรมสถิต (หมู่ 3) ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
38-1-88
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาพัง
    บ้านเขาพัง (หมู่ 3) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
430-3-74
2562 ป่าชุมชนบ้านโป่งสะท้อน
    บ้านโป่งสะท้อน (หมู่ 6) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-39
2562 ป่าชุมชนบ้านเนินสำเหร่
    บ้านเนินสำเหร่ (หมู่ 3) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-3-52
2562 ป่าชุมชนบ้านสวนขนุน
    บ้านสวนขนุน (หมู่ 5) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
364-0-93
2561 ป่าชุมชนบ้านชากคา (แปลงที่ 1-6)
    บ้านซากคา (หมู่ 7) ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
510-1-12
2561 ป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น
    บ้านแขมงคงมั่น (หมู่ 8) ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-1-91
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองเสม็ดแดง
    บ้านหนองเสม็ดแดง (หมู่ 4) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
48-1-29
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองช้างตาย
    บ้านคลองช้างตาย (หมู่ 6) ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-3-24
2561 ป่าชุมชนบ้านบ่อทอง
    บ้านบ่อทอง (หมู่ 5) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
176-2-87
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองละลอก
    หนองละลอก (หมู่ 6) ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-73
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองทุเรียน
    บ้านคลองทุเรียน (หมู่ 4) ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-1-15
2561 ป่าชุมชนบ้านเหมืองแร่
    บ้านเหมืองแร่ (หมู่ 4) ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-92
2560 ป่าชุมชนบ้านยายจั่น
    บ้านยายจั่น (หมู่ 2) ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาไหล (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองปลาไหล (หมู่ 2) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า :
22-0-40
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยมะเฟือง
    ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า :
81-3-35
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาระฆัง
    ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า :
76-0-88
2559 ป่าชุมชนบ้านวังล่าง
    ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า :
26-3-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไทรเอน
    ไทรเอน (หมู่ 8) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาหินตั้ง จ.ระยอง
827-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาวังไทร
    เขาวังไทร (หมู่ 9) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
270-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านภูดร-ห้วยมะหาด
    ภูดร-ห้วยมะหาด (หมู่ 7) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-2-13
2557 ป่าชุมชนบ้านบ่อหิน
    ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
76-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาวังม่าน
    ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
679-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสมานมิตร
    สมานมิตร (หมู่ 2) ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-1-7
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านยางงาม หมู่ที่ 5
    ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสามแยกน้ำเป็น หมู่ที่ 1
    ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน จ.ระยอง
342-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านน้ำโจน
    บ้านน้ำโจน (หมู่ 8) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเจ็ดลูกเนิน
    เจ็ดลูกเนิน (หมู่ 10) ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านชุมนุมสูง
    ชุมนุมสูง (หมู่ 7) ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแก่งหวาย
    แก่งหวาย (หมู่ 6) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-2-53
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 4) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-55
 
รวม
5,533-1-82
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :