หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 38 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 ป่าชุมชนบ้านพญากำพุช
    บ้านพญากำพุช (หมู่ 2) ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-30
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกร่าง
    บ้านทุ่งกร่าง (หมู่ 4) ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-55
2561 ป่าชุมชนบ้านแสงแดง
    บ้านแสงแดง (หมู่ 6) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-55
2561 ป่าชุมชนบ้านสะพานหินบน
    สะพานหินบน (หมู่ 3) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-1-8
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาทอง
    บ้านเขาทอง (หมู่ 7) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
395-3-43
2561 ป่าชุมชนบ้านสะพานหินล่าง
    บ้านสะพานหินล่าง (หมู่ 5) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-1-87
2561 ป่าชุมชนบ้านตาเลียว
    บ้านตาเสียว (หมู่ 8) ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
356-2-88
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 9) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านทัพนคร
    บ้านทัพนคร (หมู่ 6) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
938-1-60
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองขวางพัฒนา
    บ้านคลองขวางพัฒนา (หมู่ 9) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
116-2-21
2561 ป่าชุมชนบ้านแหลม
    บ้านแหลม (หมู่ 4) ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-2-87
2561 ป่าชุมชนบ้านโชคดี
    บ้านโชคดี (หมู่ 4) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
572-1-8
2561 ป่าชุมชนบ้านบึงชนังล่าง
    ่บ้านบึงชนังล่าง (หมู่ 5) ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-6
2561 ป่าชุมชนบ้านแสมด
    บ้านแสมด (หมู่ 9) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสนาดก์
    นาสนาดก์ (หมู่ 3) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
33-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแปลง
    บ้านแปลง (หมู่ 6) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
659-1-36
2561 ป่าชุมชนบ้านซับมงคล
    บ้านซับมงคล (หมู่ 10) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
662-1-69
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านโพธิ์ (หมู่ 1) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
100-2-20
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองชม
    บ้านคลองชม (หมู่ 6) ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-3-16
2561 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    บ้านหินลาด (หมู่ 8) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
257-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านบ่อเวฬุ
    บ้านบ่อเวฬุ (หมู่ 1) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-3-36
2560 ป่าชุมชนบ้านบึงชนังบน (แปลงที่ 1-4)
    บ้านบึงชนังบน (หมู่ 6) ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
930-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านจางวาง
    บ้านจางวาง (หมู่ 2) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
453-3-0
2560 ป่าชุมชนบ้านเขามะปริง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขามะปริง (หมู่ 5) ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านคลองคต
    ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,140-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านคลองยายไท
    ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
-
2559 ป่าชุมชนบ้านเครือหวาย
    ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังอีแอ่น
    วังอีแอ่น (หมู่ 1) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
29-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองกะพง
    ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านสุขใจ
    สุขใจ (หมู่ 7) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-3-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านวังอีแอ่น
    วังอีแอ่น (หมู่ 8) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
185-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านอู่ตะเภา
    อู่ตะเภา (หมู่ 4) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโป่งมะม่วงหวาน
    โป่งมะม่วงหวาน (หมู่ 10) ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
750-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้นเลียบ
    ต้นเลียบ (หมู่ 6) ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองนาโรง
    หนองนาโรง (หมู่ 7) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อ
    หนองอ้อบน (หมู่ 3) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบอน
    ทุ่งบอน (หมู่ 1) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังพง
    วังพง (หางแมว) (หมู่ 4) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
 
รวม
8,707-0-25
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :