หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 42 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองนาแซง
    หนองนาแซง (หมู่ 8) ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-87
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองคล้า
    หนองคล้า (หมู่ 7) ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-1-85
2560 ป่าชุมชนบ้านดงเกษม
    บ้านดงเกษม (หมู่ 2) ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านท่าเชียงเครือ
    บ้านท่าเชียงเครือ (หมู่ 2) ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
329-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านนาทรายเจริญสุข (แปลงที่ 1-2)
    นาทรายเจริญสุข (หมู่ 6) ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า :
204-3-27
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดินดำ
    หนองดินดำ (หมู่ 6) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-2-99
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาทรายเจริญสุข
    นาทรายเจริญสุข (หมู่ 6) ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
204-3-27
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดงเกษม
    ดงเกษม (หมู่ 2) ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเชียงเครือ
    ท่าเชียงเครือ (หมู่ 2) ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
329-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โดกสว่าง (หมู่ 2) ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
104-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนสะแบง
    โนนสะแบง (หมู่ 2) ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-2-68
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนเค็ง
    โนนเค็ง (หมู่ 9) ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-3-64
2554 ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 3) ต.คำนาดี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
243-0-4
2554 ป่าชุมชนบ้านนาสววรค์
    นาสวรรค์ (หมู่ 1) ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
296-3-8
2554 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    โพธิ์ทอง (หมู่ 9) ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
135-2-8
2554 ป่าชุมชนบ้านทองสาย
    ทองสาย (หมู่ 4) ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-1-40
2552 บ้านหนองบัวทอง
    หนองบัวทอง (หมู่ 10) ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-1-44
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 1
    ศรีสว่างพัฒนา (หมู่ 1) ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 3) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 6) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองยอง
    หนองยอง (หมู่ 4) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโสกบง
    โสกบง (หมู่ 5) ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-2-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนแพง
    ดอนแพง (หมู่ 6) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-82
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบุ่งคล้าเหนือ
    บุ่งคล้าเหนือ (หมู่ 3) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบุ่งคล้าทุ่ง
    บุ่งคล้าทุ่ง (หมู่ 2) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านซำบอน
    ซำบอน (หมู่ 8) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-6
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดอกจิก
    ดอนจิก (หมู่ 5) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-1-82
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบุ่งคล้า
    บุ่งคล้า (หมู่ 1) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านขามเปี้ย
    ขามเปี้ย (หมู่ 7) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองไฮ
    หนองไฮ (หมู่ 8) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนไพศาล
    โนนไพศาล (หมู่ 5) ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านท่าส้มโฮง
    ท่าส้มโฮง (หมู่ 4) ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านภูสวาท
    ภูสวาท (หมู่ 6) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองเดิ่นเหนือ
    หนองเดิ่นเหนือ (หมู่ 2) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองคังคา
    หนองคังคา (หมู่ 4) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเทพมีชัย
    เทพมีชัย (หมู่ 7) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ
    หนองบ่อ (หมู่ 2) ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกกว้าง
    โคกกว้าง (หมู่ 1) ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านก้อง หมู่ที่ 3
    บ้านก้อง (หมู่ 3) ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 1) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
280-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนปอ
    ดอนปอ (หมู่ 5) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านชัยบาดาล
    ชัยบาดาล (หมู่ 2) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
 
รวม
3,541-3-31
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :