หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 41 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 ป่าชุมชนบ้านพนอมเหนือ หมู่ที่ 5
    พนอมเหนือ (หมู่ 5), พนอมเหนือ (หมู่ 5) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโหนโห่ หมู่ที่ 6
    โหนโห่ (หมู่ 6), โหนโห่ (หมู่ 6), โหนโห่ (หมู่ 6) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
226-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 7
    นาเหนือ (หมู่ 7) ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
295-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 8
    เหล่าหนาด (หมู่ 8), เหล่าหนาด (หมู่ 8) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
286-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้อยหัวบึง หมู่ที่ 6
    น้อยหังบึง (หมู่ 6) ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
322-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองสาหร่าย หมู่ที่ 2
    หนองสาหร่าย (หมู่ 2), หนองสาหร่าย (หมู่ 2), หนองสาหร่าย (หมู่ 2), หนองสาหร่าย (หมู่ 2) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,414-0-94
2561 ป่าชุมชนบ้านนากระเสริม หมู่ที่ 10
    นากระเสริม (หมู่ 10), นากระเสริม (หมู่ 10), นากระเสริม (หมู่ 10) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
115-2-59
2561 ป่าชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 9
    ดง (หมู่ 9), ดง (หมู่ 9) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
155-2-53
2560 ป่าชุมชนบ้านชาติพัฒนาชาติไทย หมู่ที่ 7
    ชาติพัฒนาชาติไทย (หมู่ 7), ชาติพัฒนาชาติไทย (หมู่ 7), ชาติพัฒนาชาติไทย (หมู่ 7), ชาติพัฒนาชาติไทย (หมู่ 7) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
71-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 9
    โชคอำนวย (หมู่ 9), โชคอำนวย (หมู่ 9), โชคอำนวย (หมู่ 9) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
100-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพะทาย หมู่ที่ 6
    พะทาย (หมู่ 6), พะทาย (หมู่ 6) ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
244-0-43
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6
    ท่าดอกแก้ว (หมู่ 6), ท่าดอกแก้ว (หมู่ 6), ท่าดอกแก้ว (หมู่ 6) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
78-1-54
2559 ป่าชุมชนบ้านกะเสริม หมู่ที่ 6
    กะเสริม (หมู่ 6) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
546-3-54
2559 ป่าชุมชนบ้านน้อยทวย หมู่ที่ 11
    น้อยทวย (หมู่ 11), น้อยทวย (หมู่ 11) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
239-2-92
2559 ป่าชุมชนบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7
    กุดสะกอย (หมู่ 7), กุดสะกอย (หมู่ 7), กุดสะกอย (หมู่ 7) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
236-3-18
2559 ป่าชุมชนบ้านกุดกุ่มใหญ่ หมู่ที่ 5
    กุดกุ่มใหญ่ (หมู่ 5), กุดกุ่มใหญ่ (หมู่ 5) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
89-1-10
2559 ป่าชุมชนบ้านคำฮาก หมู่ที่ 10
    คำฮาก (หมู่ 10), คำฮาก (หมู่ 10), คำฮาก (หมู่ 10), คำฮาก (หมู่ 10) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
180-3-36
2559 ป่าชุมชนบ้านตาล หมู่ที่ 2
    ตาล (หมู่ 2) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
451-2-49
2559 ป่าชุมชนบ้านโสกแมว หมู่ที่ 2
    โสกแมว (หมู่ 2) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านตาล หมู่ที่ 9
    ตาล (หมู่ 9), ตาล (หมู่ 9) ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-3-64
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนางัว หมู่ที่ 1
    นางัว (หมู่ 1), นางัว (หมู่ 1) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
951-1-37
2559 ป่าชุมชนบ้านนิคมทหารผ่านศึก หมู่ที่ 8
    นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
66-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ 1
    อุ่มเหม้า (หมู่ 1) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
194-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนงาม หมู่ที่ 5
    โนนงาม (หมู่ 5), โนนงาม (หมู่ 5) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
24-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 3
    ดอนสวรรค์ (หมู่ 3) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาชุม หมู่ที่ 11
    นาชุม (หมู่ 11), นาชุม (หมู่ 11) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-0-43
2558 ป่าชุมชนบ้านนาอินทร์ หมู่ที่ 5
    นาอินทร์ (หมู่ 5), นาอินทร์ (หมู่ 5) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
84-1-63
2554 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 7
    โพนสว่าง (หมู่ 7) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
75-1-24
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านโคกสวัสดิ์ หมู่ที่ 9
    โคกสวัสดิ์ (หมู่ 9), โคกสวัสดิ์ (หมู่ 9) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
647-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านสีชมพู หมู่ที่ 1
    สีชมพู (หมู่ 1) ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อย บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 5) ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
490-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8
    โนนจันทร์ (หมู่ 8) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
937-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านนายาง หมู่ที่ 12
    นายาง (หมู่ 12) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
361-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านพุ่มแก หมู่ที่ 1
    พุ่มแก (หมู่ 1) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านโพนดู่ หมู่ที่ 3
    โพนดู่ (หมู่ 3), โพนดู่ (หมู่ 3) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
595-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9
    ดงน้อย (หมู่ 9), ดงน้อย (หมู่ 9) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5
    ห้วยทราย (หมู่ 5) ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-3-1
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5
    โคกสว่าง (หมู่ 5) ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงก้อม หมู่ที่ 8
    ดงก้อม (หมู่ 8) ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-2-89
2544 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง หมู่ที่ 15
    ผึ้ง (หมู่ 15) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-1-48
2544 ป่าชุมชนบ้านดงยอใต้ หมู่ที่ 7
    ดงยอใต้ (หมู่ 7) ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-2-80
 
รวม
10,768-3-11
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :