หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 9 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2559 ป่าชุมชนบ้านเขาวงศ์
    เขาวงศ์ (หมู่ 13) ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า :
209-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง
    หนองการ้อง (หมู่ 11) ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,152-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์พุทองห้วยคู้
    ทรัพย์พุทองห้วยคู้ (หมู่ 5) ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทุ่งดินดำ และป่าเขาตาเก้า จ.สุพรรณบุรี
1,368-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพวน
    พวน (หมู่ 13) ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตะโกปิดทอง และป่าเขาเพชรน้อย จ.สุพรรณบุรี
544-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 1) ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
162-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านป่าเลา
    ป่าเลา (หมู่ 11) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
301-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    ทุ่ง (หมู่ 4) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
561-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านกกตาด
    กกตาด (หมู่ 9) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,129-1-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขานางงาม
    เขานางงาม (หมู่ 9) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
139-0-0
 
รวม
5,566-1-0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :