หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านผาทองใต้ หมู่ที่ 28 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านผาทองใต้ หมู่ที่ 28 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 398 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : ลักษณะดินเป็นดินเหนียว และมีหินโผล่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
หมู่บ้าน : บ้านผาทองใต้ (หมู่ 28)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/14816 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายชิต อินทระนก
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีสภาพสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลาง และขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไปเช่น ไม้แดง,ไม้มะเดื่อ,ไม้มะขามป้อม,ไม้ประดู้,ไม้สัก,ไม้สะเดา,ไม้ไผ่,ไม้ตะแบก,ไม้มะกอก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :