หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านตะคร้อ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านตะคร้อ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 313 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : ที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดิรร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ตะคร้อ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 882/2559
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพบ เทือกจอหอ
สภาพป่า :
    ป่าเบญพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความอุดมสมบูรณ์ดี

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :