หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านน้อยพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านน้อยพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 1000 ไร่ 0 งาน 28 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เนินภูเขา มีก้อนหินโผล่จากดิน สภาพดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/13089 ลว. 24 ส.ค. 59
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวธาริกา พลอามาตย์
สภาพป่า :
    มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง หรือป่าโคกที่ยังมีความอุดมสมบูณณ์อยู่ มีพรรณไม้หลากหลายชนิดที่เป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ เต็ง รัง ยางเหียง พลวง ยางกราด กระบก แดง มะกอกเกลื้อน ติ้วป่า เป็นต้น ส่วนไม้พื้นล่างตามพื้นดินมี ต้นเพ็ก ปรงป่า บุก อีลอก กระเจียว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พบว่าสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ชุมชนได้ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :