หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านสบต๋ำ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านสบต๋ำ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 290 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สะเลียม จ.ลำปาง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขาสลับภูเขาไม่สูงมากนัก
หมู่บ้าน : บ้านสบต๋ำ แปลงที่ 1 (หมู่ 3), บ้านสบต๋ำ แปลงที่ 2 (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/5179
ผู้ตรวจสอบ : นายสมพล วรรคตอน
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรังสลับป่าเบญจพรรณ ที่มีการกระจายพันธุ์ของลูกไม้ทั่วบริเวณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :