หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านมีชัย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านมีชัย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
เนื้อที่ : 12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะเป็นดินลูกรังสลับกับดินร่วน
หมู่บ้าน : มีชัย (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 17 มค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายศรัทธา กุนทอง
สภาพป่า :
    มีต้นไม้ขนาดเล็กใหญ่ขึ้นหนาแน่นพอสมควร มีพันธ์ุไม้หลายชนิด เช่น เต็ง รัง จิก ตะแบก เป็นต้น ไม้พื้นล่างเช่น หญ้าเพ็ก หญ้าคา และลูกไม้ขึ้นประปราย และยังมีสมุนไพรต่างๆ อีกหลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสม

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :