หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไทยสมพร  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไทยสมพร
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 1501 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
สถาพทั่วไป : ลาดเอียงติดลำห้วยพันชาด ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีร่องรอยการบุกรุกจากราษฎร เข้ายึดครองพื้นที่เพื่อทำการเกษตร แต่สามารถยึดคืนมาได้
หมู่บ้าน : ไทยสมพร (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1619.3/7965 ลว. 19 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายสำรวจ ใจซื่อ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าและได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับอุทยานเตรียมการแต่อย่างใด
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 9045 ลว 12 พฤษภาคม 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    อุดมสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้ขึ้นหนาแน่นเต็มพื้นที่ เป็นป่าเต็งรังผสมป่าไผ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงเห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 27 กพ. 44
ผู้ตรวจสอบ : 1 นายธานินทร์ คล้ายแก้ว 2 นายสมชาย ศรีทองดี 3 นายแก่น สาชนะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง ป่ารัง ทางทิศใต้สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ดี และเป็นป่าต้นน้ำ มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่จำนวนมาก และยังมีลูกไม้ที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เป็นจำนวนมาก ไม้พื้นล่างเป็นหญ้าคาและหญ้าเพ็ก มีพืชสมุณไพรจำนวนมาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :